PL EN


Journal
2009 | 21 | 63-77
Article title

Przyczynek do zagadnienia przyczynowości zaniechania

Content
Title variants
EN
A contribution to the problem of the causality of omissions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście zajmuję się statusem kauzalnym zaniechania. Kwestia ta stanowi jeden z argumentów przeciwko traktowaniu zaniechania jako pełnoprawnego czynu. Po kolei rozważam kilka najczęściej przytaczanych w literaturze argumentów przeciwko uznaniu przyczynowego charakteru zaniechania, by pokazać, że w każdym przypadku są one nieprzekonujące. Następnie przechodzę do prezentacji rachunku logicznego znanego pod nazwą teorii „sees to it”, który ujmuje w poprawny sposób szereg intuicji dotyczących czynu, powinności czy też zdolności do czynienia. Z pomocą tego rachunku konstruuję ciekawy argument na rzecz przyczynowości zaniechania.
EN
The text deals with the causal status of omissions. This problem is one of the arguments against treating omissions as full acts. I first discuss several arguments that are frequently cited in the literature against the recognition of the causal nature of omissions, showing that each of them is inconclusive. Then I a present a logical analysis known as the "sees to it" theory, which correctly captures a series of intuitions concerning activity, duty, and the ability to do something. With the help of this analysis I construct an interesting argument in favor of the causality of omissions.
Keywords
Journal
Year
Issue
21
Pages
63-77
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Belnap et al. [2001] – N. Belnap, M. Perloft , M. Xu, Facing the future, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Buchała, Zoll [1997] – K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Dennett [1993] – D. C. Dennett, Consciousness Explained, Penguin Books, London 1993.
 • Hart [1963] – H.L.A. Hart, The Ascription of Responsibility and Rights, w: A. Flew (red.), Logic and Language, Basil Blackwell, Oxford 1963, s. 145-166.
 • Hart, Honoré [1985] – H.L.A. Hart, T. Honoré, Causation in the Law, 2nd ed., Clarendon, Oxford 1985.
 • Horty, Belnap [1995] – J.F. Horty, N. Belnap, The Deliberative Stit: A Study of Action, Omission, Ability, and Obligation, „Journal of Philosophical Logic”, 24 (1995), s. 583-644.
 • Horty [2001] – J.F. Horty, Agency and deontic logic, Oxford University Press, Oxford.
 • Mącior [1990] – W. Mącior, Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
 • Patryas [1988] – W. Patryas, Interpretacja karnistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.
 • Patryas [1992] – W. Patryas, Przyczynek do zagadnienia przyczynowości zaniechania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1992, zeszyt 3, s. 1-9.
 • Patryas [1993] – W. Patryas, Zaniechanie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993.
 • Searle [1995] – J.R. Searle, Umysł, mózg i nauka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Searle [1996] – J.R. Searle, The construction of Social Reality, Penguin Books, London 1996.
 • Wright [1963] – G.H. von Wright, Norm and Action – a Logical Enquiry, Routledge & Kegan Paul, London 1963.
 • Wright [1968] – G.H. von Wright, An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1968.
 • Ziembiński [1972] – Z. Ziembiński, Analiza pojęcia czynu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4cbe4f4-cfaa-4424-b792-a226e47bce5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.