PL EN


2017 | 8 | 2 | 32-37
Article title

Zainteresowania edukacją studentów

Content
Title variants
Educational Interests of Students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań zainteresowań zawodowych, edukacyjnych u studentów. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami zainteresowań edukacją studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Przeprowadzone badania wykazały, że studia odgrywają znaczącą rolę w pojawianiu się i rozwoju zainteresowań edukacyjnych (wzrost wskaźnika syntetycznego od 0,86 do 2,07). Zainteresowania studentów edukacją w czasie 3,5-letniego okresu studiów stają się bardziej silne, głębokie i trwałe.
EN
In the article it is shown and justified the need for research of vocational, educational interests of university students. Theoretical considerations have been supplemented with research of educational interests of students course of study Education in Technology and Computer Science. The research showed that studies played a significant role in the emergence and development of the interests in education (an increase of the synthetic index from 2,31 to 3,78). Students’ interest in education during the 3,5-year period of study is becoming more powerful, deep and lasting.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
32-37
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej; Katedra Inżynierii Komputerowej, Polska
References
 • Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A., Nosal, C.S. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Warszawa: MPiPS.
 • Czarnecki, K. (1998). Psychologia zawodowego rozwoju osobowości. Kraków: Impuls.
 • Dąbek, M. (1987). Zainteresowanie własną pracą a rozwój zawodowy. Wrocław: Wyd. UWr.
 • Frejman, M. (1982). Przydatność zawodowa nauczycieli techniki. Z badań nad absolwentami studiów nauczycielskich. Zielona Góra: Wyd. WSP.
 • Fryer, D.H. (1931). The Measurement of Interests. New York: Henry Holt.
 • Furmanek, W. (1987). Podstawy wychowania technicznego. Rzeszów: Wyd. WSP.
 • Gurycka, A. (1989). Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa: WSiP.
 • Holland, J.L. (1992). Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. Odessa: Psychological Assessment Resources.
 • Jarosiewicz, H. (2012). Psychologia dążeń i skłonności zawodowych. Wrocław: Wyd. UWr.
 • Korabiowska-Nowacka, K. (1974). Procedura badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych. Wrocław: Wyd. PAN.
 • Kraszewski, K. (2001). Podstawy edukacji ogólnotechnicznej w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wyd. AP.
 • Marczuk, S. (1988). Badanie wartości w socjologii. Teoria i empiria. Rzeszów: Wyd. WSP.
 • Marszałek, A. (2001). Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży. Rzeszów: Wyd. WSP.
 • Marszałek, A. (2008). Wyniki pracy szkoły. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7. Warszawa: Żak.
 • Marszałek, A. (2016). Zainteresowania zawodowe studentów. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1/92, 28–35.
 • Nowacki, T. (1977). Podstawy dydaktyki zawodowej. Warszawa: PWN.
 • Parzęcki, R. (2003). Zainteresowania uczniów liceów i techników w wyborze kariery edukacyjno-zawodowej. Kształcenie Zawodowe Pedagogika, 4, 301–316.
 • Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych.
 • Pierańska, J. (1988). Wartości zawodowe nauczycieli techniki. Opole: Wyd. WSP.
 • Pieter, J. (1985). Szkice autobiograficzne. Katowice: ZNP.
 • Rachalska, W. (1987). Problemy orientacji zawodowej. Warszawa: WSiP.
 • Sałata, E. (2013). Teoria i praktyka przygotowania nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej. Radom: Wyd. UT-H.
 • Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
 • Super, D.E. (1972). Psychologia zainteresowań. Warszawa: PWN.
 • Tracey, T.J.G. (1997). The Structure of Interests and Self-efficacy Estimations: An Expanded Examination of the Spherical Model of Interests. Journal of Counseling Psychology, 44, 32–43.
 • Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: WSP.
 • Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: ITE.
 • Wołk, Z. (2006). Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży. Zielona Góra: Wyd. UZ.
 • Zywert, F. (1982). Nauczyciel techniki w szkole ogólnokształcącej: wiedza i umiejętności. Warszawa: IKZ, WSiP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4cffdaf-9ec9-46cd-ac4a-a1d8651d129d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.