PL EN


2015 | 287 | 3-16, 61-74
Article title

Detekcja kłamstwa - czyli czego?

Content
Title variants
EN
Lie detection - of what?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article discusses the issue of methods of "lie detection" in criminology and forensic psychology. Considerations are described in detail philosophical, linguistic and psychological associated with the concept lies. Approximate methods are commonly referred to as "used to detect lies" along with a thorough analysis of the subject of their detectionand usability in practice. The article raised issues of credibility are also psychological and witness testimony.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu metod "wykrywania kłamstwa w kryminalistyce i psychologii sądowej. Szczegółowo opisane są kwestie filozoficzne, językowe i psychologiczne związane z pojęciem kłamstwa. Przybliżone są metody potocznie określane jako "służące detekcji kłamstwa" wraz z dokładną analizą przedmiotu ich detekcji oraz zakresu użyteczności w praktyce. W artykule poruszone są również kwestie wiarygodności psychologicznej świadka i zeznania.
Year
Issue
287
Pages
3-16, 61-74
Physical description
Dates
issued
2015
Contributors
author
  • Katedra Kryminalistyki, Kryminologii i Nauki o Policji Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4fb6dc6-6ba0-473f-bab5-f458e83a7d75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.