PL EN


2011 | 1(17) | 183-191
Article title

Potential of applying databases in the planning process of sustainable development

Content
Title variants
PL
Możliwości wykorzystania baz danych w procesie planowania zrównoważonego rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This work presents an original and previously unpublished analysis of database use in the process of sustainable development planning. Planning of sustainable development is conditioned by external and internal factors. The basis for such planning is the spatial research, which can distinguish groups of similar units and valuate their stage of development. This work shows several suggestions for database employment in sustainable development planning. It has been suggested to employ the databases in the consecutive stages of the sustainable development planning in sample strategic documents of several authors. In the present conditions, the main problem for the correct usage of the resources and their protection is the lack of identification of the problems, especially the social and economic ones, and the natural valuation which could be made more efficient with the help of a database. Creation of information or conveying the information and later applying the gathered information will be a favourable factor in a wider employment of databases in different domains of life, especially in planning of sustainable development.
PL
W pracy przedstawiono oryginalną i wcześniej niepublikowaną analizę wykorzystania baz danych w procesie planowania zrównoważonego rozwoju. Planowanie zrównoważonego rozwoju uwarunkowane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Podstawą takiego planowania są badania przestrzenne, które mogą wyodrębnić grupy jednostek podobnych oraz zwaloryzować stan ich rozwoju. Opracowanie prezentuje propozycje wykorzystania baz danych w planowaniu zrównoważonego rozwoju. Zaproponowano wykorzystanie baz danych w kolejnych etapach planowania zrównoważonego rozwoju w przykładowych dokumentach strategicznych kilku autorów. W obecnych warunkach brak identyfikacji problemów, zwłaszcza społecznych i gospodarczych, oraz waloryzacji przyrodniczej, które można byłoby usprawnić za pomocą baz danych, jest głównym problemem właściwego wykorzystania zasobów i ich ochrony. Tworzenie wiedzy – czy przekazywanie wiedzy, a później jej zastosowanie – będzie sprzyjało w szerszym zastosowaniu baz danych w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza w planowaniu zrównoważonego rozwoju.
Year
Issue
Pages
183-191
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • University of Agriculture in Krakow
 • Wrocław University of Technology
 • Jesuit University of Philosophy and Education “Ignatianum” in Krakow
 • Sandomierz Town Hall
References
 • Drelichowski L. 2004. Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą. Studia i Materiały Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, no. 1. Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Zarządzania Wiedzą. ISBN 83-920375-0-2.
 • Lundvall B.A. 1988. "Innovation as an interactive process: From user-producer interaction to national systems of innovation". In: Technical change and economic theory. Ed. G. Dosi et al. London: Pinter. ISBN 086187949X.
 • Edquist C. (ed.). 1997. System of innovation: Technologies, institutions, organizations. Stockholm: Pinter.
 • Popławski Ł. 2007. "Database as the foundation of eco-development planning on local level". Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 4A.
 • Poskrobko B. 1999. "Wymogi formalne przygotowania projektu strategii". In: Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych. Ed. K. Dubel. Krosno: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi. ISBN 83-85426-86-8.
 • Wiatrak A.P. 1998. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy. V Kongres SERiA. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Kłodziński M. 1997. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ISBN 83-00-03024-7.
 • Kudłacz A. 1999. Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12800-3.
 • Popławski Ł. 2011. "Problem planowania ekorozwoju na obszarach chronionych. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (in print).
 • Borys T. et al. (ed.). 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa and Białystok: Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-61-2.
 • Dubel K. (ed.). 1999. Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych. Krosno: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi. ISBN 83-85426-86-8.
 • Gucnia B. 1993. "Planowanie strategiczne". In: Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej. Ed. A. Jewtuchowicz. Łódź: Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e511d56a-27fa-48c2-ba01-2ff68c7302d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.