PL EN


2011 | 4/2011 (34) t.2 | 20 - 31
Article title

Kapitał zainwestowany w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koszt oraz sposób pozyskania

Authors
Content
Title variants
EN
Capital invested in the strategic management of the company. Cost and methods of obtaining
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System zorientowany na wzrost wartości przedsiębiorstwa wywarł znaczny wpływ na strategię i sposób zarządzania firmą. Idee i koncepcje zarządzania związane z maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli rozpowszechniły się szczególnie silnie w ostatnich latach. Koncepcja ta jest równie popularna w Polsce. Obecnie to właśnie kreowanie wartości przedsiębiorstwa jest priorytetem wielu krajowych spółek kapitałowych. Podstawowymi elementami niezbędnymi do prawidłowego oszacowania wartości przedsiębiorstwa są zysk operacyjny, koszt kapitału oraz kapitał zainwestowany. Zainwestowany kapitał może być ustalony na podstawie sprawozdania finansowego, natomiast koszt kapitału wymaga danych bardziej szczegółowych.
EN
Enterprise value growth-oriented system has had a significant impact on the company strategy and the management. Ideas and concepts of management related to maximization of the value for shareholders did particularly strong in recent years. This approach is equally popular in Poland. Nowadays it is the creation of company values that became a priority for many domestic companies. The basic elements, necessary for the correct estimate of the company value are: operational profit, the cost of the capital and the capital invested. The capital invested may be estimated on the basis of a financial report, whereas the cost of the capital requires more detailed data.
Keywords
Year
Pages
20 - 31
Physical description
Dates
published
2011-12-15
Contributors
References
  • Biddle, G., Bowen, R. i J. Wallace 1999. Evidence on EVA. Journal of Applied Corporate Finance, nr 2.
  • Black, A., Wright, P. i J. Bachman 2000. W poszukiwaniu warto􀄂ci dla akcjonariuszy, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  • Dudycz, T. 2005. Zarz􀃈dzanie warto􀄂ci􀃈 przedsi􀃚biorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Jaki, A. 2004. Wycena przedsi􀃚biorstwa, przes􀃯anki, procedury, metody, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  • Maćkowiak, E. 2009. Ekonomiczna warto􀄂􀃊 dodana, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Malinowska, U. 2001. Wycena przedsi􀃚biorstwa w warunkach polskich, Warszawa: Difin.
  • Makelainen, E. i N. Roztocki 1998. Economic Value Addend (EVA) for Small Business, http//ww.evanomics.com.
  • Nita, B. 2007. Metody wyceny i kszta􀃯towania warto􀄂ci przedsi􀃚biorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Ostaszewski, J. 2000. 􀂽ród􀃯a pozyskiwania kapita􀃯u przez spó􀃯k􀃚 akcyjn􀃈, Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e51bf2ac-d6d6-49af-bc80-76f2522a5772
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.