PL EN


2013 | 169 | 103-111
Article title

Kilka uwag o doskonaleniu zarządzania uczelnią publiczną (artykuł dyskusyjny)

Authors
Content
Title variants
EN
Some Remarks on Higher Education Management and Development (Discussion Paper)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article proposes an ambidextrous organization adaptation in public universities. The essence of the proposal is to change the organization of HEI of "90 °", i.e. one in which the faculties create an organization axis and research teams the coordination axis to which the roles are reversed. In ambidextrous university faculties are mainly engaged in mass education on the first level and research teams educate elites of students at the level II and III, conducted R&D activities simultaneously. According to the author, this proposal creates conditions for more effective use of human resources in HEIs.
Year
Volume
169
Pages
103-111
Physical description
Contributors
References
 • Birkinshaw J., Gibson C.: Building Ambidexterity Into an Organization. "MIT Sloan Management Review" 2004, Vol. 45, No. 4.
 • Bolesta-Kukułka K.: Decyzje menedżerskie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Bratnicki M.: Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju organizacji w warunkach nieprzewidywalności zmian. W: Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian. Red. J. Rokita. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2009.
 • Clark B.R.: The Organizational Saga in Higher Education. "Administrative Science Quarterly" 1972, Vol. 17.
 • Clark B.R.: Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Pergamon, For IAU Press, Oxford 1998.
 • Clark B.R.: Sustaining Change in Universities. Continuities in Case Studies and Concepts. Society for Research into Higher Education & Open University Press, New York 2004.
 • Cohen M.D., March J.G., Olsen J.P.: A Garbage can Model of Organizational Choice. "Administrative Science Quarterly" 1972, Vol. 17, No. 1.
 • Collins J.C., Porras J.I.: Wizjonerskie organizacje. Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2003.
 • De Boer H.F., Enders J., Leisyte L.: Public Sector Reform in Dutch Higher Education: The Organizational Transformation of the University. "Public Administration" 2007, Vol. 85, No. 1.
 • De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Drucker P.: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 • Drucker P.: What can Business Learn from Non-profits? "Harvard Business Review" 1989, Vol. 20, No. 1.
 • Goedegebuure L., De Boer H.F.: Governance and Decision Making in Higher Education. Comparative Aspects. "Tertiary Education and Management" 1996, Vol. 2, No. 2.
 • Greiner L.E.: Evolution and Revolution as Organizations Grow. "Harvard Business Review" 1972, July-August.
 • Gupta A.K., Smith K.G., Shalley C.E.: The Interplay Between Exploration and Exploitation. "Academy of Management Journal" 2006, Vol. 49, No. 4.
 • Jongbloed B.W.A., Goedegebuure L.C.J.: From the Entrepreneurial University to the Stakeholder University. The International Congress "Universities and Regional Development in the Knowledge Society", 12-14 November, Barcelona 2001.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • Kwiek M.: Transformacje uniwersytetu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • Leja K.: Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
 • Levinthal D.A., March J.G.: The Myopia of Learning. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 15.
 • Management and Decision-making in Higher Education Institutions. A Reader. Ed. I. Jenniskens. LEMMA Publishers, Utrecht 2001.
 • March J.G.: Exploration and Exploitation in Organizational Learning. "Organization Science" 1991, Vol. 2, No. 1.
 • Mintzberg H.: Structure in 5's. A Synthesis of the Research on Organizational Design. "Management Science" 1980, Vol. 26, No. 3.
 • Morgan G.: Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Norman R.: Przeformułowanie w biznesie. Jak mapa zmienia krajobraz. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.
 • Sikorski Cz.: O zaletach słabej kultury akademickiej. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 6.
 • Skalik J.: Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja. Red. J. Skalik. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006, nr 1141.
 • Tahar S., Niemeyer C., Boutellier R.: Transferral of Business Management Concepts to Universities as Ambidextrous Organizations. "Tertiary Education and Management" 2011, Vol. 17, No. 4.
 • Tushman M.L., O'Reilly III Ch.A.: Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change. "California Management Review" 1996, Vol. 38, No. 4.
 • Weick K.E.: Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. "Administrative Science Quarterly" 1976, Vol. 21, No. 1.
 • Wissema J.: Uniwersytet trzeciej generacji. Wydawnictwo ZANTE, Święta Katarzyna 2009.
 • Woźnicki J.: The University as Institution of Public Domain. The Polish Perspective. UNESCO-CEPES, Warszawa-Bukareszt 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e52a4435-d92d-423e-809a-f1bcfcc37206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.