Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(16) | 120-142

Article title

Pomiar jakości życia osób z dysfunkcją narządu wzroku

Content

Title variants

EN
Measurement of the quality of life of people with visual impairment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące jakości życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Pomiaru dokonano z zastosowaniem jakościowych badań pierwotnych, techniką wywiadu grupowego oraz badań ilościowych – techniką kwestionariusza ankietowego. Celem niniejszego opracowania jest diagnozowanie jakości życia osób z dysfunkcją wzroku. Przyjęto hipotezę, że człowiek z dysfunkcją narządu wzroku, w XXI w., w dobie wysokiego rozwoju technologicznego, może zaspokajać wszystkie swoje potrzeby. Z badań wywnioskowano, że pomimo dużych trudności, z którymi borykają się osoby z dysfunkcją narządu wzroku, dążą one do uzyskania samodzielności. Zgromadzone informacje jednoznacznie dowodzą, że jest to możliwe, pod warunkiem, że społeczeństwo nauczy się współpracować i traktować osoby niepełnosprawne tak samo, jak osoby zdrowe, ponieważ mogą stanowić cenny kapitał na rynku w dziedzinach gospodarki nie wymagającej sprawności wzrokowej, ale intelektualnej, fizycznej, psychicznej. Osoby z dysfunkcją wzroku dążą do aktywnego życia zawodowego, kulturalnego, sportowego i naukowego, a umożliwia im to zastosowanie coraz doskonalszej technologii.
EN
The article contains the results of studies on the quality of life of people with visual impairment living in Lower Silesia. The measurement was made using qualitative primary research, group interview technique and quantitative research – survey questionnaire technique. The aim of this study is to diagnose the quality of life of people with visual impairment. It is hypothesized that a person with visual impairment, in the twenty-first century, in the era of high technological development can meet his needs. The study concluded that despite the major difficulties faced by people with visual impairment, their aim is to achieve self-reliance. The information gathered here clearly show that this is possible, provided that the society learn to collaborate and treat people with disabilities as well as healthy ones and who can stand for a valuable asset on the market, in areas of the economy that do not require visual but intellectual, physical and mental skills. People with visual impairment tend to lead an active professional, culture, sport and scientific life, which is enabled by the use of more and more improved technology.

Year

Issue

Pages

120-142

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fundacja Nie Widzę Problemu
  • Fundacja Nie Widzę Problemu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e550f270-04d5-4e91-b42f-38937649ef5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.