PL EN


Journal
2017 | 38 | 55-77
Article title

Résistance. Tezy oporu.

Authors
Title variants
EN
Theses of resistance.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższy tekst, który został napisany przez Daniela Bansaïda dla pisma „Viento Sur”, stanowi odważną próbę prześledzenia teoretycznych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny marksizm. Zdaniem autora teoretyczna sterylność współczesnej socjaldemokracji i innych wielkich politycznych nurtów może powodować, że marksiści spoczywają na laurach i tylko ortodoksyjnie potwierdzają odziedziczone historycznie tezy. Ale, jak twierdzi, rewolucyjna teoria musi teraz starać się uporać z wielkimi zmianami w świecie, jakie nastąpiły po upadku stalinizmu. Jego rozważania dotyczą współczesnego imperializmu, bilansu Związku Radzieckiego i podobnych krajów, struktury klasowej współczesnego kapitalizmu, nowych nacjonalizmów i tożsamości wspólnotowej, ruchów społecznych i partii politycznych, postmodernistycznych pojęć różnicy i zróżnicowania – i dużo więcej oprócz wymienionych. Jest to tekst gęsty i trudny.
Journal
Year
Issue
38
Pages
55-77
Physical description
Contributors
References
 • Achcar G. 1999. La Nouvelle guerre froide, PUF, collection Actuel Mane, Paris.
 • Baudelot C., Establet R. 1970 La Petite bourgeoisie en France, Maspero, Paris.
 • Beaud S., Pialoux M. 1999. Retour sur la condition ouvrière, Fayard, Paris.
 • Callinicos A. 1994. Imperialism Today, w Callinicos A, Rees J., Harman Ch., Haynes M., Marxism and the New Imperialism, Bookmarks London.
 • Garonne V. 1975. Philippe Buonarroti et les révolutionnaires du XIXe siècle, Editions Champ libre, Paris.
 • Hobsbawm E. 1994. The Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991, Vintage Books, New York.
 • Mandel E. 1986. The Meaning of the Second World War, Verso, London.
 • Martelli R. 1998. Le communisme autrement, Paris : Syllepse, 1998
 • Poulantzas N. 1975, Classes in Contemporary Capitalism, Verso, London .
 • Samary C., Lequenne M., Antous A. 2000, Critique communiste, nr 157, vintern 2000.
 • Smith D. 2000. Zigmunt Bauman, Prophet of Postmodernity, Polity Press, Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e555011f-cea2-470c-898c-28c2d3b49a76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.