PL EN


2014 | 41 | 9(486) | 24-31
Article title

Kształcenie zawodowe – diagnoza i postulowane kierunki zmian

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Vocational training - diagnosis and postulated trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje metody i formy organizacyjne kształcenia stosowane w szkolnictwie zawodowym oraz ich ocenę. Ponadto podaje okres poszukiwania zatrudnienia i przyczyny skierowania absolwenta na szkolenie bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Artykuł wskazuje niezbędne modyfikacje rozwiązań organizacyjno-programowych, które mogą usprawnić kształcenie zawodowe i poprawić zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych.
EN
This article presents methods and organizational forms of education used in vocational education and evaluation. Moreover, given the period of seeking employment and reasons for referral graduate training immediately after completing school. Article points out the necessary modifications to the organizational and program that can improve training and to improve the employability of graduates of vocational schools.
Year
Volume
41
Issue
Pages
24-31
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e56ee523-59cc-47bb-b7c0-c7039cf246e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.