PL EN


2013 | 5 | 113-127
Article title

Adaptacja filmowa jako przykład zjawiska intermedialności

Content
Title variants
EN
Film adaptation as an intermedial phenomenon
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper considers the problem of adapting literary works in the context of the intermediality phenomenon. The author examines the significance of the latter category, considers the movie as an example of an intermedial text and shows the consequences of ‘translation’ of literature to other media and media transmissions. Intermediality, in the opinion of the author, is a part of the nature of the modern media market, to a large extent shaped by the specific needs of consumers.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Baudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa.
 • Chmielecki K. (2008), Od intertekstualności do interkonektywności. Perspektywy teoretyczne refleksji nad intermedialnością w kontekście teorii tekstu i semiotyki, [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków.
 • Cieślikowska T., Sławiński J. (red.) (1980), Pogranicza i korespondencje sztuk, Warszawa.
 • Cieślikowski J. (1985), Literatura osobna, Warszawa.
 • Cywjan J. (2001), Rentgen, chirurgia, mikroskop w semiotyce wczesnego kina (Próba postawienia zagadnienia), [w:] Cudowny kinemo. Rosyjska myśl filmowa, red. T. Szczepański, B. Żyłko, Gdańsk.
 • Feifer Z., http://www.liberatura.pl/co-to-jest-liberatura.html (22.11.2012).
 • Fiske J. (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, tłum. A. Gierczak, Wrocław.
 • Gwóźdź A. (red.) (2008), Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa.
 • Gwóźdź A. (2003), Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków.
 • Gwóźdź A. (2004), Technologie widzenia, czy media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków.
 • Helman A. (1998), Twórcza zdrada: filmowe adaptacje literatury, Poznań.
 • Hendrykowska M. (1993), Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań.
 • Hopfinger M. (2010), Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa.
 • Higgins D. (2000), Intermedia, [w:] Nowoczesność od czasu postmodernizmu i inne eseje, red. P. Rypsom, Gdańsk.
 • Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiaciak, Warszawa.
 • Lewicki R, Ohnheiser J. (2001), Przedmowa. Intermedialność w polu widzenia neofilologa, [w:] ibidem, Intermedialność, Lublin.
 • Miller J.E. (1999), Intermedialność jako prowokacja nauki o mediach, [w:] Współczesna niemiecka myśl filmowa. Od projektora do komputera, red. A. Gwóźdź, Katowice.
 • Ogonowska A. (2004), Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków.
 • Ogonowska A. (2005), Kształtowanie kompetencji audiowizualnej. Teoria i praktyka w świetle wybranych zagadnień edukacji medialnej, [w:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej.
 • Obraz badań i działań dydaktycznych, red. Z. Uryga, M. Sienko, Kraków, s. 171–183.
 • Ogonowska A. (2006), Współczesne praktyki dyskursywne: intertekstualność, intermedialność, pantekstualizm, [w:] Międzyprzestrzenie dyskursów: między rzeczywistością odbiorcy a światem mediów, red. A. Ogonowska, „Zeszyt Naukowy” Socjologia, z. 4, cz. II, s. 188–203.
 • Spielmann Y. (1999), Klocki do teorii iintermedialności obrazu, [w:] Współczesna niemiecka myśl filmowa. Od projektora do komputera, red. A. Gwóźdź, Katowice.
 • Wagner R. (1904), Sztuka i rewolucja, przedm. J. Mesnil, Lwów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e5734aa9-c06a-4f55-840b-9a7268943669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.