PL EN


2009 | 9 | 197-208
Article title

Изменение традиционной религиозности Украинцев в условиях глобализации

Content
Title variants
PL
Zmiana tradycyjnej religijności Ukraińców w warunkach globalizacji
EN
The Change in the Religiousness of the Ukrainians under Conditions of Globalization
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Procesy zachodzące we współczesnym, zglobalizowanym świecie stawiają jednostkę przed koniecznością poszukiwania wsparcia duchowo-moralnego. Analizując odnowę religijnej duchowości w społeczeństwie ukraińskim, autorka twierdzi, że proces ten jest warunkowany przez czynniki ekonomiczne, społeczne, polityczne, historyczne, narodowe i psychologiczne.
EN
Processes taking place in the modern globalized world put an individual before the necessity of search of spiritually-moral support. Analysing the revival of the religious spirituality in Ukrainian society, an author asserts that this process is conditioned by economic, social, political, historical, national and psychological factors.
Keywords
Contributors
  • Бердянский Университет Менеджмента и Бизнеса
References
  • Bell D. 1980. Sociological journeys. London.
  • Greeley A.M. 1972. Unsecular man. The persistence of religion. New York.
  • Бунин И.А. 1990. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. Москва: Советский писатель.
  • Гуссерль Э. 1992. „Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология”. Вопрносы философии 7.
  • Мельчиков Г.П. 2000. „Духовная реальность человека. Духовность и религиозногсть”. Философские науки 3.
  • Рыльский Т. 1991. К изучению украинского народного мировохззрения. W Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Киев.
  • Сосенко К. 1994. Різдво-Коляда та Щедрий вечір. Киев.
  • Фукуяма Ф. 1990. „Конец истории?”. Вопросы философии 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e5779b0f-07b5-4d56-b6ae-aebc8126c9db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.