Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 127-137

Article title

Uczenie się dorosłych w kontekście społecznym. Kluczowe założenia teorii Petera Jarvisa

Content

Title variants

EN
Adult education in social context. Key foundations of Peter Jarvis’ theory

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule odwołano się do koncepcji uczenia się dorosłych Petera Jarvisa, który lokuje je w kontekście społecznym. Autorka analizuje rozumienie pojęcia i procesu uczenia się według P. Jarvisa, który stale powraca do tego obszaru badań, modyfikując swoje podejście. W tekście został przedstawiony model procesu uczenia się, który został stworzony na bazie krytyki cyklu uczenia się Davida Kolba oraz zweryfikowany w badaniach z grupami uczących się dorosłych. W końcowej części artykułu autorka koncentruje się na inspiracjach i kontrowersjach tej koncepcji.
EN
The article refers to adult learning concept of Peter Jarvis who locates it in the social context. The author analyses understanding of the term and the learning process according to P. Jarvis who continuously returns to this research area and modifies his approach. The text presents learning process model created on the basis of David Kolb learning cycle criticism, verified via research on groups of adults undertaking educational activities. In the final part of the article the author concentrates on inspirations and controversies of this concept.

Year

Issue

Pages

127-137

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji ul. Gagarina 9 87-100 Toruń

References

 • 1. Gołębniak B. (2008), Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznika akademicki, t. 2, PWN, Warszawa.
 • 2. Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP we Wrocławiu, Wrocław
 • 3. Jarvis P. (1987), Adult Learning in the Social Context, Croom Helm, London, New York, Sydney.
 • 4. Jarvis P. (1992), Paradoxes of Learning: on Becoming an Individual in Society, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • 5. Jarvis P. (1995), Adult and Continuing Education, Routledge, London, New York.
 • 6. Jarvis P. (1999), The Practitioner-Researcher. Developing Theory from Practice, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • 7. Jarvis P., Holford J., Griffin C. (2003), The Theory and Practice of Learning, Kogan Page, London.
 • 8. Jarvis P. (2006), Towards a Comprehensive Theory of Human Learning, Routledge, London, New York.
 • 9. Jarvis P. (2009), Learning to Be a Person in Society, Routledge, London, New York.
 • 10. Jarvis P. (2011), Learning form everyday life, [w:] P. Jarvis (red.), The Routledge International Handbook of Lifelong Learning, Routledge, London, New York.
 • 11. Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.E. (2009), Edukacja dorosłych: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 • 12. Ledzińska M. (2000), Uczenie się wykraczające poza warunkowanie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 13. Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • 14. Philips D.C., Soltis J.F. (2003), Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e57c2716-8fae-46eb-981d-1b9d78e836cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.