PL EN


2013 | 2 | 133-148
Article title

Choroba nowotworowa dziecka jako czynnik powodujący zmiany w funkcjonowaniu rodziny - wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Child cancer as a factor causing changes in family functioning – selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł zwraca uwagę na pozamedyczne aspekty choroby nowotworowej wieku dziecięcego, koncentruje się na problemach psychologiczno-pedagogicznych mogących pojawić się w jej przebiegu i obejmujących swym zasięgiem całą rodzinę. Autor zwraca szczególną uwagę na fakt, iż problemy rodziców i zdrowego rodzeństwa nie należy traktować jako mniej ważne niż zaburzenia w rozwoju przewlekle chorego dziecka. Szeroko przedstawiona teoria podejmowanego zagadnienia dostarcza czytelnikowi informacji co przeżywają, jakie postawy przyjmują i jak sobie radzą z tą trudną sytuacją członkowie rodziny, od momentu otrzymania informacji o chorobie dziecka, aż do czasu zakończenia procesu leczenia, powrotu do domu bądź śmierci małego pacjenta.
Year
Issue
2
Pages
133-148
Physical description
Contributors
author
References
 • Antoszewska B. (2006). Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Binnebesel J. (2003). Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Binnebesel J. (2000). Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Buckman R. (2000). Jak zwalczyć raka? Profilaktyka – objawy – leczenie (z ang. przełożył M. Wrześniewski). Warszawa: Wydawnictwo „Świat książki”.
 • Buczyński F.L. (1999). Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Górecki M. (1995). Hospicjum w służbie umierającym. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.) Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 • Kubler-Ross E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu (z ang. przełożyła I. Doleżał-Nowicka). Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 • Maciarz A. (2001a). Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych. W: W. Dykcik (red.) Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Maciarz A. (2001b). Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Maciarz A. (1998). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
 • Pichler E., Richter R. (1995). Nasze dziecko ma nowotwór. Pokonać chorobę. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe (z ang. przełożyła J. Kurkiewicz-Laskowska) Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Pilecka W. (2011). Choroba nowotworowa. W: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Piotrowska-Matyszczak, M. (2008). Wymiary komunikacji w rodzinie w aspekcie choroby nowotworowej dziecka. W: M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek (red.) Komunikacja społeczna w świecie realnym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Samardakiewicz M. (2008). Optymalizacja metod wspomagania biopsychospołecznego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.
 • Twardowski A. (1999). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wielgosz E. (1999). Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie. W: I. Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wójcik-Krzemień A. (2011). dziecko w sytuacji choroby zagrażającej życiu. Pediatryczna opieka paliatywna. W: W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zuberek-Moskal U. (1995). Rodzina w sytuacji zagrożenia śmiercią dziecka. W: M. Chodkowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e57cc115-48aa-4b8d-b221-1b3942db61af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.