PL EN


2007 | 4 | 112-121 (10)
Article title

Z TRADYCJI POLSKIEJ NAUKI O POLITYCE (CZ. 3). JÓZEFA SIEMIEŃSKIEGO ROZUMIENIE KULTURY POLITYCZNEJ (1882–1941)

Content
Title variants
EN
From the tradition of Polish political science (part 3) Józef Siemieński’s perspective on political culture (1882–1941)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author is considered to have been a forerunner of political culture studies in Poland. Our knowledge of the beginnings of political culture studies and historical political science is incomplete with the most widely known approach to it being the legal one. The writers, including J. Siemieński, analysed systemic institutions, the way they operate as well as Poles' involvement and the role they played in them. At the turn of the XIX and XX century polemics concerned causes for the fall of the Noblemen's Polish Republic – one of the focal issues around which revolved the effort of Polish humanists. It was reflected both in science and political journalism. Józef Siemieński took part in the disputes of that period. His first writing, the work of the young researcher remaining within the Warsaw milieu, dates back to 1907. He started a polemic with the renowned 'Cracow school of history', successfully joining the 'optimistic' stream of historiography. The questions of understanding of the term 'political culture' were developed by the author in further published works, included in the series entitled Nationality Issues, issued in Polish Weekly in 1912. The term political culture as 'the legal-national ideal' appears in the texts. The author referred it to the context of the nation and the state, indicating the role of political culture in building national awarness, not only of Polish people, but also of Lithuanian, Belarussian, Ukrainian and Jewish populations.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
112-121 (10)
Physical description
Contributors
 • Zakład Idei i Ruchów Społecznych, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bagby P. (1958), Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. J. Jedlicki, przedmową opatrzył J. Topolski, „Biblioteka Myśli Współczesnej”, PIW, Warszawa.
 • Bokajło W. (1996: 72), Niektóre teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1914, Politologia XX, Wrocław.
 • Bróg J. (J. Siemieński) (1907), Nasza historiografia i nasza świadomość polityczna, „Myśl Polska”, nr 17.
 • Bróg J. (J. Siemieński) (1912), Kwestje narodowościowe, I: Istota narodowości, R. I, nr 8, 5 kwietnia, s. 115–117.
 • Dmowski R. (1938), Przedmowa do pierwszego wydania pracy pt. Upadek myśli konserwatywnej w Polsce [w:] Pisma, t. IV, Częstochowa.
 • Grabski A.F. (1972), Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, Warszawa.
 • Grabski A.F. (1975), Warszawska szkoła historyczna. Próba charakterystyki [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. II pod red. B. Skargi, Warszawa, s. 456–534.
 • Grzybowski K. (1975), Szkoła historyczna krakowska [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. II pod red. B. Skargi, Warszawa, s. 535–592.
 • Kamieniecki W. (1992), Józef Siemieński (1882–1941) [w:] Historycy i politycy warszawscy 1900–1950, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław.
 • Kamińska-Szmaj I. (1994), Co to jest kultura polityczna? [w:] Język a kultura, t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna pod red. J. Anusiewicza i B. Sicińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Konarski S. (1995), Siemieński Józef [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, s. 20–21.
 • Konopczyński W. (1909), Z dziejów naszej partyjności, „Przegląd Narodowy”, nr 2, s. 169.
 • Konopczyński W. (1958), Jak zostałem historykiem, „Znak”, nr 52 i 53, R. X i XI, Kraków, s. 1148–1163; 1265–1280.
 • Ludwikowski R.R. (1980), Polska kultura polityczna. Mity, tradycje i współczesność, Ossolineum.
 • Markiewicz W. (1976), Kultura polityczna jako przedmiot badań naukowych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 11–32.
 • Markiewicz W. (1979), Kultura polityczna społeczeństwa polskiego. Materiały konferencji naukowo-ideologicznej zorganizowanej w dniu 16 marca 1978 r. w Krakowie, Kraków.
 • Maternicki J. (1975), Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918, Warszawa.
 • Maternicki J. (1980), Polskie środowisko historyczne w latach 1900–1918, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4, s. 11–29.
 • Pasierb B. (2005), Z tradycji polskiej nauki o polityce, cz. 1: Nauka o polityce, kultura polityczna przełomu XIX i XX wieku, „Polityka i Społeczeństwo”, t. 2, s. 104–136.
 • Ryszka F. (1992), O pojęciu polityki [w:] Leksykon demokracji, PWN, Warszawa.
 • Serejski M.H. (1963), Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775–1918, zebrał, wstępem i komentarzem opatrzył M.H. Serejski, Warszawa.
 • Siemieński J. (1932), Polska kultura polityczna wieku XVI [w:] Kultura staropolska, Kraków.
 • Sobolewski M. (1979), Tradycje polskiej kultury politycznej. Materiały konferencji naukowo-ideologicznej zorganizowanej w dniu 16 marca 1978 r. w Krakowie, Kraków.
 • Szelągowski A. (1904), Wzrost państwa polskiego w XV i XVI wieku [w:] Polska na przełomie wieków średnich i nowych, Lwów–Warszawa.
 • „Tygodnik Polski” (1912), R. I, nr 1, 10 lutego, s. 1–2. Vetulani A. (1948), Dzieje historii prawa w Polsce, Kraków.
 • Wierzbicki A. (1985), Przedmowa [w:] O. Balzer, Z zagadnień ustrojowych Polski, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e57d105d-6b9c-4420-a34e-904bf99379f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.