PL EN


2014 | 61 | 11: Katechetyka | 025-038
Article title

Nauczanie religii wobec cyfryzacji polskiej szkoły

Authors
Title variants
EN
Teaching Religion and Digitization of Polish School
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the age of digitization of school education in Poland, we have tried to show the essential principles of the project “digital school” as well as the merits and the possibility of including religious instruction in this process. For this purpose, currently existing electronic tools for teaching religion have been analyzed. Among them are technologically advanced multibooks and also portals and even electronic methodology guides for teachers. The analysis has shown that Catholic publishers in Poland have great potential in creating this kind of educational tools. They are already able to produce modern teaching aids. In the article there were also presented a lot of technical and financial difficulties that may hinder and slow down the process of digitization of religious education. They were also shown advantages and risks posed by the digital education.
PL
W obliczu cyfryzacji edukacji szkolnej w Polsce podjęto próbę ukazania podstawowych założeń programu „cyfrowa szkoła”, a także zasadności i możliwości włączenia się w ten proces na lekcjach religii. W tym celu poddano analizie istniejące aktualnie elektroniczne narzędzia do nauczania religii wpisujące się w ten program. Należą do nich zaawansowane technologicznie multibooki, jak również portale internetowe i elektroniczne poradniki metodyczne. Przeprowadzona analiza dowiodła, że odpowiedzialni za nauczanie religii w Polsce oraz wydawcy katoliccy posiadają duży potencjał merytoryczno-metodyczny i są w stanie wytworzyć pomoce dydaktyczne na miarę dzisiejszych czasów. Jednocześnie przedstawiono szereg trudności techniczno-finansowych, które mogą utrudnić i spowolnić proces cyfryzacji edukacji religijnej. Podjęto także próbę ukazania walorów i zagrożeń, jakie niesie ze sobą edukacja cyfrowa.
Contributors
References
 • Aby nie ustać w drodze. Multibook do nauczania religii w II klasie gimnazjum. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 • Andrzejczak A.: Cyfrowy człowiek - homo sapiens digital, [online! (dostęp: 17.05.2014], Dostępny w Internecie: <http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/623-cyfrowy-czlowiek-homo-sapiens-digital>.
 • Budzoń D.: Media, multimedia. Szanse i zagrożenia, [online] [dostęp: 17.05.2014]. Dostępny w Internecie: <www.edukator.org.pl/2003a/media/ pokaz.pps>.
 • Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia. Red. J. Lipszyc. Warszawa 2012. Dostępny w Internecie: <www.edukator.org.pl/2003a/media/pokaz.pps>.
 • Fenik K.: Przewodnik dla autorów e-podręczników. Rekomendacje w sprawie tworzenia multimedialnych treści edukacyjnych. Warszawa 2013.
 • Gogołek W.: Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa 2010.
 • Gogołek W.: Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów. Warszawa 2013. [online] [dostęp: 17.05.2014]. Dostępny w Internecie: <file:///C:/Users/praco wnik/Downloads/wpy w%20e-podrcznikw%20na%20rozwj%20psychosomatyczny%20uczniow.pdf>.
 • Jestem chrześcijaninem. Multibook do nauczania religii w IV klasie szkoły podstawowej. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 • Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Multibook do nauczania religii w I klasie szkoły podstawowej. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 • Kluszczyński R.: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków 2002.
 • Kochamy Pana Jezusa. Multibook do nauczania religii w II klasie szkoły podstawowej. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.
 • Kołodziejczyk W., Polak M.: Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa 2011.
 • Mąkosa P.: Advantages and disadvantages of digital education. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2:2013 s. 21-31.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Warszawa 2014. [online] [dostęp: 17.05.2014]. Dostępny w Internecie: <http://men.gov.pl/images/jakosc_edukacji/SPRAWOZDANIECYFROWASZKOLA-przyjeteprzezRM25_02_2014.pdf>.
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania. Warszawa 2013.
 • Spotkanie ze Słowem. Multibook do nauczania religii w I klasie gimnazjum. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 • Spotykam Twoje Słowo. Red. P. Mąkosa. Multibook do nauczania religii w I klasie gimnazjum. Lublin 2013.
 • Wierzę w Boga. Multibook do nauczania religii w V klasie szkoły podstawowej.
 • Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.
 • Young Digital Planet. Multimedialna katecheza. Warszawa 2014. http://multimedialnakatecheza.pl/
 • Zając M. Multimedia w nauczaniu religii. „Przegląd Uniwersytecki” 25:2013 nr 5-6 s. 54.
 • Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do nauki religii (plus e-book na płycie CD). Red. K. Mielnicki, E. Kondrak. Kielce 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e58a618f-c3de-405e-a67a-5aa09806249b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.