PL EN


2015 | 2 (780) | 69-80
Article title

Lista kontrolna w zarządzaniu projektami budowlanymi- perspektywa wykonawcy

Title variants
EN
Checklist Supporting Management of Construction Project- General Contractor’s Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia kluczowe narzędzia procesu zarządzania projektami w warunkach niepewności i ryzyka - listę kontrolną zagrożeń / potencjałów oraz rejestr ryzyk / szans. Na podstawie przeprowadzonych badań 32 dużych projektów budowlanych określono źródła niepewności podczas realizacji analizowanych przedsięwzięć. Analiza została przeprowadzona z perspektywy generalnego wykonawcy. Źródła niepewności zostały podzielono na 8 grup: techniczne, zarządcze, organizacyjne, finansowe, związane z: konsorcjantem, klientem, podwykonawcami, dostawcami oraz pozostałe dotyczące otoczenia zewnętrznego. Wewnątrz tych grup wyodrębniono najważniejsze przykłady zagrożeń i potencjałów podając ich przykłady. Przeprowadzone badania wskazały, że zespoły projektowe największą wagę podczas realizacji projektów budowlanych przykładały do zarządzania zagrożeniami / potencjałami w trzech scharakteryzowanych obszarach (grupach): technicznym, związanym z klientem oraz podwykonawcami i dostawcami.
EN
The paper presents the key tools supported project management process in conditions of uncertainty and risk – checklist of threats /potentials and register of risks / chances. The sources of uncertainty were defined basing on research of 32 big construction projects. The analysis was conducted from the perspective of general constructor. Created checklist was divided into 8 group of uncertainty sources: technical, managerial, organizational, financial, JV partners, client, subcontractors& deliverers, and other resulting from external environment. Inside each group the examples of threats and potentials were defined. Conducted research pointed that for project team the most important are three groups of uncertainty sources: technical, client, and subcontractors& deliverers.
Contributors
  • dr inż. Eryk Głodziński, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Politechnika Warszawska.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e58bf743-77f0-44a7-a171-8b9287187140
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.