PL EN


2014 | 206 | 7-19
Article title

Zastosowanie rozkładu Poissona do oceny ryzyka zagrożenia hydrologicznego

Content
Title variants
EN
Using the Poisson Distribution to Estimate the Risk of Hydrological Danger
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W badaniu wyselekcjonowane zostaną maksymalne stany wód dla wybranych horyzontów czasowych. W ten sposób otrzymane zostaną realizacje określonych zmiennych losowych, które aproksymowane będą odpowiednimi rozkładami Poissona. Z dopasowanych teoretycznych rozkładów Poissona policzone zostaną prawdopodobieństwa przekroczenia progów ostrzegawczego i alarmowego, które traktowane będą jako miary ryzyka zagrożenia powodziowego
EN
The main purpose of this article is the using the Poisson distribution to estimate the risk of flood danger on the Odra river in Oława. Lower Silesia belongs to one of the most dangerous regions in Poland of waterboarding and floods. In research the maximas of water level will be selected for chosen times horisont. In this way, given determined random variables, will be approximated by relevant Poisson distribution. In fitted theoretical Poisson distribution it will be counted the probability od transgression warning and alarm level which will be treated as a risk measure of flood danger.
Year
Volume
206
Pages
7-19
Physical description
Contributors
References
 • Barbour A.H. (1992), Poisson Approximation, Oxford University Press, Oxford.
 • Czekała M. (2001), Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Fisz M. (1967), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
 • Galambos J. (1978), The asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, Wiley, New York.
 • Kotz S.N. (2005), Extreme Value Distributions. Theory and Applications, Imperial College Press, London.
 • Kuźmiński Ł. (2013), Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych, "Ekonometria", nr 2 (40).
 • Kuźmiński Ł. (2012), Prognozowanie ostrzegawcze, UE, Wrocław.
 • Kuźmiński Ł. (2012), Statystyki pozycyjne w prognozach ostrzegawczych. Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, CeDeWu, Warszawa.
 • Magiera R. (2002), Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław.
 • Nagaraja H.D. (2003), Order Statistics, John Wiley & Sons, Inc.
 • Ozga-Zielińska M. (1997), Hydrologia stosowana, WN PWN, Warszawa.
 • Siedlecka U. (1996), Prognozy ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Soczyńska U. (1997), Hydrologia dynamiczna, WN PWN, Warszawa.
 • Thomas M.R. (2007), Statistical Analysis of Extreme Value with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields, Birkhauser, Berlin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e5b6cb05-7d73-4998-b7b7-328a022074ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.