PL EN


2015 | 15 | 113-122
Article title

National parks in the new legal and economic environment

Content
Title variants
PL
Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the evolution of the legal environment and funding of national parks in Poland against worldwide trends in the funding of protected areas. Following transformations between 2010 and 2012, Polish national parks evolved from state budget entities into state-owned legal entities, largely autonomous in terms of organisation and finance. They have become visibly more active in raising funds for their own needs, be it through funded projects or business activities. Issues concerning sources of funding are discussed on the basis of the example of Babia Góra National Park. The Park’s “own funds” (raised through its own activity), mainly sale of wood, are its key budget item.
Contributors
References
 • Athanas, A., Vorhies, F., Ghersi, F., Shadie, P., Shultis, J., 2001, Guidelines for Financing Protected Areas in East Asia, IUCN, Gland and Cambridge.
 • Babczuk A., Borys G., Krawiec W., 2008, Ekspertyza w sprawie wypracowania koncepcji organizacyjno-prawnej systemu finansowania działalności parków narodowych oraz zasad jego wdrożenia, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Babczuk A., Borys G., Krawiec W., 2009, Ekspertyza w sprawie wypracowania koncepcji przekształcenia parków narodowych w instytucje gospodarki budżetowej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Babczuk A., Krawiec W., 2009, Reforma sektora finansów publicznych a funkcjonowanie parków narodowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1).
 • Dudley N. (ed.), 2008, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, IUCN, Gland.
 • Eagles P., Hillel O., 2008, Improving Protected Area Finance through Tourism, [in:] Protected Areas in Today’s World: Their Values and Benefits for the Welfare of the Planet, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Technical Series no. 36, Montreal.
 • Emerton L., Bishop J., Thomas L., 2006, Sustainable Financing of Protected Areas: A Global Review of Challenges and Options, IUCN, Gland and Cambridge.
 • Getzner M., 2010, Ecosystem services, financing, and the regional economy: A case study from Tatra National Park, Poland, Biodiversity, vol. 11(1,2), pp. 55–56.
 • Guidelines for Protected Area Management Categories, 1994, IUCN Commission on National Park and Protected Areas, Word Conservation Monitoring Centre.
 • Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody, 2006, Najwyższa Izba Kontroli, Kraków.
 • Lausche B., 2011, Guidelines for Protected Areas Legislation, IUCN, Gland.
 • López-Ornat A., Jiménez-Caballero S., 2006, Sustainable Financing Sources for Protected Areas in the Mediterranean, IUCN, Centre for Mediterranean Cooperation, Gland and Cambridge.
 • Ochrona środowiska 2014 (Environment 2014), 2014, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Parki narodowe w Polsce. Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 r., 2010, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, Warszawa.
 • Philips A. (ed.), 2000, Financing Protected Areas. Guidelines for Protected Area Managers, IUCN, Gland and Cambridge.
 • Philips A. (ed.), 2002, Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management, World Commission on Protected Areas, IUCN, Gland.
 • Stolton S., Dudley N. (eds.), 1999, Partnerships form Protection. New Strategies for Planning and Management for Protected Areas, WWF and IUCN, London: Earthscan.
 • Urbaniec A., 2007, Działalność Babiogórskiego Parku Narodowego w 2006 r., Rocznik Babiogórski, vol. 9, pp. 131–148.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Act of 16 April 2004 on Nature Conservation), Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No. 92 of 2004, Item 880.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity), Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No. 220 of 2010, Item 1447, as amended.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Act of 30 June 2005 on Public Finance), Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No 249 of 2005, Item 2104.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Act of 27 August 2009 on Public Finance), Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No. 157 of 2009, Item 1240.
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Act of 18 August 2011 amending the Nature Conservation Act and certain other acts), Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No. 224 of 2011, Item 1337.
 • Zalewski Ł., 2009, Gospodarstwa pomocnicze nie mają motywacji aby obniżać koszty, Gazeta Prawna, z 23 września 2009, www.gazetaprawna.pl (date of access: 10.05.2013).
 • Zbaraszewski W., 2009, Finansowanie parków narodowych w Polsce, [in:] Sidorczuk-Pietraszko E. (ed.), Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e5d43952-93b5-4d0e-9ea2-da2c29dcf8fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.