PL EN


2017 | XIX/1 | 43-54
Article title

ROZSZERZENIA SEMANTYCZNE NAZW DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ISTOTĘ ŻYWĄ W OPISIE MUZYCZNYCH WRAŻEŃ SŁUCHOWYCH

Content
Title variants
EN
SEMANTIC EXTENSIONS OF THE NAMES OF SOUNDS PRODUCED BY THE LIVING CREATURE IN AN ACCOUNT OF MUSICAL AUDITORY SENSATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper concerns the linguistic means used in order to describe auditory sensations or, more specifically, linguistic expressions that musicians apply to describe the sounds of different instruments of the drum set. The analysis concerns one of the types of such expressions – names of sounds produced by the living creature, that is, linguistic items that refer to articulate and inarticulate sounds produced by the human being and sounds that are typically associated with animals. From the Cognitive Grammar perspective, these names are analyzed as semantic extensions, which enables us to indicate schematic structures emerging from them – patterns of semantic extension.
Year
Volume
Pages
43-54
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
References
 • Biłas-Pleszak Ewa. 2005. Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bańko Mirosław. 2008. Współczesny polski onomatopeikon: ikoniczność w języku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kładoczny Piotr. 2012a. Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. T. 1. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.
 • Kładoczny Piotr. 2012b. Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. T. 2. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.
 • Kładoczny Piotr. 2014. Nazwy dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne w świetle Narodowego Korpusu Języka Polskiego. W: Język a muzyka. Ujęcia filologiczne i muzykologiczne. Red. Kuć J., Wojtczuk K. Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: 53-69 .
 • Lakoff George, Johnson Mark. 1980. Metaphors We Live By. Chicago-London: The University of Chicago Press.
 • Langacker Ronald. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Langacker Ronald. 2000. A Dynamic Usage-Based Model. In: Usage-based models of language. Red. Kemmer S., Barlow M. Stanford, CA: CSLI Publications: 1-63.
 • Langacker Ronald. 2009. Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Kraków: Universitas.
 • Miśkiewicz Andrzej. 2002. Wysokość, głośność i barwa – badanie wymiarów wrażeniowych dźwięków muzycznych. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
 • Pisarkowa Krystyna. 1963. Pomocnicze elementy języka muzykologii. „Język Polski” nr 3: 113-128.
 • Prochowicz Anna. 2013. Jak mówimy o śpiewaniu? Metafory synestezyjne jako element językowego obrazu śpiewu ludzkiego w polszczyźnie. „Linguarum Silva” t. 2 : 55-70.
 • Rhodes Richard. 1994. Aural images. In: Sound Symbolism. Eds. Hinton L., Nichols J., Ohala J.J. Cambridge: Cambridge University Press: 276-292.
 • SJP – Słownik języka polskiego PWN. W: http://sjp.pwn.pl/ [Dostęp 14 X 2016 – 18 XII 2016]
 • Taraszka-Drożdż Barbara. 2014. Schémas d’extension métaphorique. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Taraszka-Drożdż Barbara. 2016a. Lexical and grammatical dimensions of metaphor – a Cognitive Grammar perspective. In: Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications. Ed. Drożdż G. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing: 175-192.
 • Taraszka-Drożdż Barbara. 2016b. Zmysłowe wymiary dźwięku w terminologii muzycznej. W: Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Red. Gwóźdź G., Mamet P. Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza: 171-187.
 • Taraszka-Drożdż Barbara. [w druku]. Angielskie zapożyczenia onomatopeiczne używane do opisu dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e5efe883-f39b-4733-83a4-f4ccfe8a6fa6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.