PL EN


2014 | 2(25) | 127-134
Article title

Corporate Social Responsibility in Bulgaria: Advantages and challenges

Content
Title variants
PL
Odpowiedzialność społeczna biznesu w Bułgarii. Korzyści i wyzwania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is a part of business contribution to sustainable development. The corporate social responsibility is a new socio-economic phenomenon and its manifestation in Bulgarian companies business is current and little researched topic. There are various definitions for CSR, but the common issue is the responsible obligation of business to make contribution to sustainable economic development, to working labour relations, their families, local communities and society, improving the quality of living. CSR is considered as form of corporative management, regulating relationships between companies and the surrounding world. The paper outlines the genesis of CSR conception, turning into a successful business strategy for sustainable development and its manifestations, concrete practices of responsible social behaviour. The article reveals important aspects of the implementation of the corporate social responsibility in Bulgaria. Some specific characteristics of CSR are observed, related to public and social activities, environmental protection, human capital, labour conditions, etc. There are presented the author’s views on them and the results of their empirical studying.
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest częścią działań podmiotów gospodarczych, która przyczynia się do ich zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność społeczna korporacji jest postrzegana jako nowe zjawisko społeczno-ekonomiczne, którego obecność w strukturach bułgarskich przedsiębiorstw nie jest dostatecznie często badanym procesem. Istnieją różne definicje CSR, jednakże wspólne pozostaje przejęcie odpowiedzialności oraz dopełnienie przez przedsiębiorstwo obowiązku przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, budowania właściwych relacji wśród pracowników i ich rodzin, społeczności lokalnych oraz poprawy jakości życia. CSR jest uważane za formę zarządzania korporacyjnego, której zadaniem jest regulowanie stosunków pomiędzy firmami we współczesnym świecie. Artykuł przedstawia genezę koncepcji CSR jako udanej strategii biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz konkretnych praktyk odpowiedzialnego zachowania społecznego. Praca wskazuje na ważne aspekty wprowadzania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Bułgarii. Niektóre specyficzne cechy CSR można zaobserwować w działaniach publicznych i społecznych oraz w działaniach na rzecz ochrony środowiska, kapitału ludzkiego, warunków pracy itp. Artykuł prezentuje poglądy autorki na wyżej wymienione działania oraz rezultaty ich analizy empirycznej.
Year
Issue
Pages
127-134
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Academy of Economics D.A. Tsenov, Department of Industrial Business and Entrepreneurship, Simeon Vankov 6, 5250 Svishtov, Bulgaria, Tel.: +35 988 886 06 77, mariqna_88@abv.bg
References
 • Asenov, Khadijev and Kamenov = Асенов, A., Хаджиев, К., Каменов, К. (2000). Човек, екипи, лидери [Man, teams, leaders]. Sofia: Luren Komers. ISBN 954-568-066-0.
 • Carroll, A. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons, July‒August.
 • Corporate Social Responsibility (2014) [online, accessed: 2014-03-27]. Monbat Group Website. Retrieved from: http://www.monbat.com/en/pages/responsibility.html.
 • Drucker, P. (1992). The society of organizations. Harvard Business Review, September–October, 95‒104.
 • EC (2001). Promoting a European framework for corporate social responsibility: Green Paper: Industrial relations. European Comission. Directorate-General for Employment and Social Affairs. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. ISBN 92-894-1478-2.
 • Freeman, E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman. ISBN 0273019139.
 • Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, September 13.
 • Gogova = Гогова, Т., (2011). Корпоративната социална отговорност и влиянието й върху стойността на компанията [Corporate social responsibility and its influence over the company’s value]. Sofia: UNSS, 23‒24.
 • ISO 26000—Social responsibility (2010) [online, accessed: 2014-04-04]. International Organization for Standardization Website. Retrieved from: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm.
 • Корпоративната социална отговорност в Българския контекст (2006) [online, accessed: 2014-04-06]. Базово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и Фондация „Помощ за благотворителността в България” [Corporate social responsibility in the Bulgarian context. Base research of the initiative Global agreement of UN and foundation Help for the Charity in Bulgaria]. Sofia, September–October (p. 27). Retrieved from: http://forthenature.org/upload/documents/no-date/korporatiwna_otg.pdf.
 • Making Europe a pole of excellence on CSR (2009). CSR Europe contribution to the European Multi Stakeholders Forum Review Meeting. Brussels, 2009-02-10.
 • Midova = Мидова, П. (2011). Социалната отговорност – ключов фактор за успеха на бизнес [Social responsibility. Key factor for business success]. Svishtov: Tsenov, 8–9 November, 274.
 • Mini Maritsa Iztok EAD (ca 2011). Корпоративна социална отговорност [online, accessed: 2014-03-31]. Retrieved from: http://www.marica-iztok.com/bg/profile_kso.php.
 • Porter, M., Kramer, M. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, December 2006, 1‒14.
 • Recommendations of the European Academy of Business and Society (2012) [online, accessed: 2014-03-20]. EABIS. Retrieved from: www.eabis.org.
 • Стратегия за корпоративна социална отговорност 2009‒2013 (2009) [online, accessed: 2014-03-16]. [Strategy for corporate social responsibility for the period 2009–2013]. Sofia: Ministry of Labour and Social Politics. Retrieved from: http://www.csr.bg/documents/Strategiq_za_korporativna_socialna_otgovornost_za_perioda_2009-2013.pdf, pp. 10‒12.
 • United Nations Global Compact (2014) [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from:: http://www.unglobalcompact.org/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e60e1e80-e637-4295-b784-e016fb2aba2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.