PL EN


2017 | (12)2017 | 132-137
Article title

Technologia poszerzonej rzeczywistości – korzyści i zagrożenia aplikacyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Augmented reality technology – the application profits and threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powszechne zastosowanie technologii poszerzonej rzeczywistości wynikać może z jej dużych możliwości prezentacyjnych i elastyczności aplikacyjnej. Jednak bezsporne walory i zalety posze-rzonej rzeczywistości nie mogą przesłonić istniejących lub potencjalnych problemów i zagrożeń.
EN
An everyday application of augmented reality technology can be resulted its presentation abili-ties and elastic of application. However unquestionable benefits and advantages of augmented reality couldn’t be able to eclipse existing or potential problems and threats.
Year
Volume
Pages
132-137
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Politechnika Częstochowska
References
  • Adamus Sz., Ekrany na oczach – przyszłość rzeczywistości rozszerzonej (https://iq.intel.pl).
  • Goldman Sachs Group, Progres in Innovation. Virtual & Augmented Reality, January 13, 2016.
  • Kęsy M., Poszerzona rzeczywistość w praktyce inżynierskiej i kształceniu technicznym, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 2.
  • Kowal E., Gabryelewicz I., Kowal A., Jakość i efektywność szkoleń BHP [w:] Innowacje w zarzą-dzaniu i inżynierii produkcji, OW Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014.
  • Michalak D., Koryś M., Kopeć J., Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016.
  • NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition.
  • Przyszłość sportu to rzeczywistość rozszerzona (AR) (www.buzzkingpl).
  • Soczewki z rzeczywistością rozszerzoną (www.techtrendy.pl).
  • Sport oglądany i przeżywany jak nigdy dotychczas. Sport i technologia, (www.mlodytechnik.pl).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e617e63a-2117-448f-a840-c659e05fc437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.