PL EN


2014 | 8 | 2 | 165-176
Article title

Trynitarny wymiar piękna w świetle teologii symbolicznej Brunona Fortego

Authors
Content
Title variants
EN
The Trynitarian dimension of beauty in the light of the symbolic theology of Brunon Forte
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Potocznie przyjęło się traktować piękno jako wartość artystyczną, wydaną wyłącznie na żywioł sztuki. Podczas gdy jest ono drogą do jedności tak powszechnej, że obejmuje wszystko, ma charakter absolutnie powszechny. Nie ma bowiem aspektu życia, który nie byłby objęty zbawczym działaniem piękna. Nawet grzech naruszający harmonię i wprowadzający rozłam tam, gdzie panowała dotychczas jedność, nie może ostatecznie pokonać porządku, który zachwyca swym blaskiem. Piękno jest drogą do jedności absolutnej, ale nie totalizującej, czyli takiej, która uznaje i chroni poszczególne części tej całości. Jest ono słowem Słowa, trynitarnym blaskiem człowieczeństwa Logosu. Jeśli bowiem fundamentem człowieczeństwa w Bogu jest Słowo, to Jego pierwszym słowem skierowanym do ludzi jest trynitarne pię kno. Bóg w tym słowie daje człowiekowi najdoskonalszy paradygmat jedności.
EN
The subject ofthese considerationswill be the problemof beauty initsTrinitarian perspective and in the context ofthe symbolic theology of Brunon Forte, which providesthe appropriate toolstoexplorethi s issue. This article presents the beauty of the Father, who is the beginning without the beginning of the other divine persons, who eternally come from Him. The Father eternally begotten the Son and on the foundation on His relationship with Him, He creates the universe. In this way, by giving up being everything, God the Father becomes the beginning of harmony whose light reveals everlasting beauty. In turn, by the act of the Incarnation, the Son of God enables intra-Trinitarian harmony to reveal in the space of creation, which is wounded by sin. In Christ,it becomes possible tocompletethe unification ofsinful humanitywith the mercifulGod. Heis thereforethe only way tounity, reflecting theunityof the Trinity. Holy Spirit also builds the unity of both the Trinity and ecclesial space. For he is the bond of love between the Father and the Son; Their communion open to others. Thanks to that, he may serve a similar function in the community of the Church as he serves in the Trinity - uniting people. All this allows one to consider beauty as a beautifully mysterious attribute of God, manifested in the light of unity, which dominates in the Trinitarian relations. By the act of the Incarnation, this unity is shared by humanity.
Keywords
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
165-176
Physical description
Contributors
author
References
  • E. Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej, w: Dogmatyka, t.4, pod red. E. Adamiak, A. Czai, J. Majewskiego, Warszawa 2007K. Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004H.U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t.1: Kontemplacja postaci, tł. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2008B. Forte, Theology of beauty: way to unity?,w: L’eterno Emmanuele, Milano 2010B. Forte, Trinita come storia, Milano 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6332968-3a12-43b8-a1b6-9e3b4c7953ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.