PL EN


2014 | 183 cz 2 | 22-31
Article title

Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych

Content
Title variants
EN
Conditions of Creating Organisational Innovations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper premises and factors of creating organisational innovations are discussed. Firstly the essence, definition of organisational innovations and their classifications are analysed within the context of management tools. Next the evolution of thinking about managing organisations and main circumstances and sources of creating new tools are explained. In the primary part of the article the model of creating organisational innovations with reference to instrumental managerial functions. At the end of the paper the conclusions are drawn based on the conducted analysis.
Year
Volume
Pages
22-31
Physical description
Contributors
References
 • Cossette P.: Analysing the Thinking of F.W. Taylor Using Cognitive Mapping. "Management Decision" 2002, Vol. 40, No. 2.
 • Czekaj J.: Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania. WNT, Warszawa 2013.
 • Ćwiklicki M.: Ewolucja metod organizatorskich. Monografie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, nr 203.
 • Ćwiklicki M.: The Limited Capabilities of the SMEs In Creating and Adapting Organisational Innovations. Preliminary Study. Conference Paper, Small and Medium Sized Enterprises in a Globalized World, 6th ed. Cluj-Napoca, Rumunia, 25- 28.09.2013.
 • Damanpour F.: Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators. "Academy of Management Journal" 1991, Vol. 34, No. 3.
 • Hamel G.: The Why, What, and How of Management Innovation. "Harvard Business Review" 2006, No. 2.
 • Hofstede G., Hofstede G.J.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2007.
 • Kraśniak J.: Uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie. W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach. Red. A. Stabryła. AE, Kraków 2005.
 • Laforet S.: A Framework of Organisational Innovation and Outcomes in SMEs. "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 2011, No. 4.
 • Lisiński M., Szarucki M.: Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu. W: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny. Red. Z. Dworzecki, B. Nogalski. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2011.
 • Luecke R., Katz R.: Harvard Business Essentials: Managing Creativity And Innovation. The Harvard Business Essentials Series. Harvard Business School Press, Boston, Mass 2003.
 • Makó C. i inni: Diffusion of Innovation in Service Firms (Hungarian versus Slovakian Business Service Firms). "Journal for East European Management Studies" 2013, No. 1.
 • Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. AE, Kraków 2002.
 • Martyniak Z.: Paradoksalna aktualność Taylora. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 8.
 • Martyniak Z.: Metody organizacji i zarządzania. AE, Kraków 1999.
 • Mol M.J., Birkinshaw J.: Against The Flow: Reaping The Rewards Of Management Innovation. European Business Forum" 2006, No. 27.
 • Patalas-Maliszewska J., Kłos S.: Zdolność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw. "E-mentor" 2013, nr 3 (50).
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, Eurostat, 2006.
 • Salavou H., Baltas G., Lioukas S.: Organisational Innovation in SMEs: The Importance of Strategic Orientation and Competitive Structure. "European Journal of Marketing" 2004, No. 9/10.
 • Saprassert K.: On Factors explaining Organisational Innovation and its Effects. TIK Working Papers on Innovation Studies, No. 20080601 (Oslo: Centre for technology, innovation and culture) 2010.
 • Teoria innowacji. http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86450.asp (17.03.2014).
 • Unsworth K. i inni: Understanding Innovation Adoption: Effects Of Orientation, Pressure And Control On Adoption Intentions. "International Journal of Innovation Management" 2012, No. 01.
 • Womack J.P., Jones D.: Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. CIM, Warszawa 2001.
 • Zaltman G., Duncan R., Holbek J.: Innovations and Organizations. Wiley, New York 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e663506e-d765-422e-948c-f37e6474c107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.