Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 19-28

Article title

Rynek krajowy baraniny na tle standardów Unii Europejskiej

Title variants

EN
The Domestic Market Lamb against a Background of the Standards of the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Baranina jest jednym gatunkiem mięsa w Unii Europejskiej, którego produkcja nie pokrywa potrzeb rynku wewnętrznego i konieczny jest import. Samowystarczalność mięsa baraniego od lat mieści się na poziomie ok. 8o%. Rynek baraniny w krajach UE stanowi niszę i jest dostępny dla polskich producentów. Produkcja w Polsce mięsa jagnięcego w 2011 roku kształtowała się na poziomie 3.6 tys. ton. Spożycie jagnięciny w Polsce niezmiennie od wielu lat kształtuje się na bardzo niskim poziomie w porównaniu z tendencjami widocznymi w innych krajach Unii Europejskiej. O polskiej produkcji owczarskiej decyduje głównie rynek zagraniczny, w tym możliwości eksportu jagniąt rzeźnych na rynek krajów Unii Europejskiej.
EN
Mutton is the only species of meat in the European Union, whose production does not cover the needs of the internal market, and it is necessary to import it. Self-sufficiency in mutton is estimated at approximately 8o%. The mutton market in the EU is a niche available for Polish producers. Lamb production in Poland in 2011 was 3.6 thousand tones. For many years Polish lamb consumption has remained at a very low level compared to the trends in other European Union countries. Therefore Polish sheep production mainly depends on foreign markets, including the possibility to export slaughter- lambs to the market of the European Union.

Contributors

 • UP-H Siedlce
 • UP-H Siedlce
 • UP-H Siedlce
 • UP-H Siedlce

References

 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Nowakowski P., Jamroz D., Janczar M., 2011, Produkty pochodzące od przeżuwaczy - najważniejsze źródło L-karnityny w diecie człowieka, Przegląd Hodowalny 10, s. 22-25.
 • Borys B., Pisulewski P.M., 2001, Jakość oraz możliwości kształtowania prozdrowotnych właściwości spożywczych produktów owczarskich, Rocz. Nauk Zoot. Supl. 11, s. 67-86.
 • Kossakowska J., 2012, Rynek mięsa - kierunki zmian, Biuletyn Informacyjny ARR nr 2, s. 16-17.
 • Milewski S., 2006, Walory prozdrowotne produktów owczarskich, Medycyna Weterynaryjna 62(5), s. 516-519.
 • Mierzecka W., 2011, Produkcja baraniny na świecie, CBR - Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Warszawa; http://www.cbr.edu.pl/rme-archiwum/- 2011/rme41/dane/5_6.html
 • Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Borkowska T., 2005, Handel zagraniczny na rynku mięsa baraniego po wstąpieniu do UE, AP Siedlce, monografie nr 59, s. 120-128.
 • Niżnikowski R. (red.), 2011, Hodowla, chów i użytkowanie owiec, Wieś Jutra, Warszawa.
 • Pieniak-Lendzion K., 2002, Owce i kozy źródłem żywności funkcjonalnej, Przeg. Hod. 7, s. 6-1.
 • Pisulewski P.M., Szymczyk B., Hańczakowski P., Szczurek W., 1999, Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako składnik funkcjonalny żywności pochodzenia zwierzęcego, Post. Nauk Rol. 6, 3-16.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2012.
 • Rynek mięsa, drobiu i miodu, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2006.
 • Rynek mięsa - mechanizmy wsparcia i interwencji w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno- -spożywczych (Dz.U. Nr 97, poz. 799).
 • Zawadzka D., Rynek mięsa - stan i perspektywy. Aktualny i przewidywalny stan rynku produktów owczarskich, IERiGŻ PAN, Warszawa 2012.
 • Zawadzka D., Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. Żywiec mięsa baraniego, IERiGŻ PAN, Warszawa 2012.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e66797d0-1c21-478d-81f6-e3386c118c3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.