PL EN


Journal
2005 | 3 | 56-74
Article title

Hare’a-Horgana-Timmonsa argument przeciwko deskryptywizmowi

Authors
Content
Title variants
EN
The Hare-Horgan-Timmons argument against descriptivism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach, wraz z pojawieniem się nowej fali realizmu i nondeskryptywizmu, w metaetyce odżyły dawne spory pomiędzy kognitywizmem a nonkognitywizmem. Obecnie wśród metaetyków jednym z intensywniej dyskutowanych argumentów jest tzw. argument Moralnej Bliźniaczej Ziemi Terrence’a Horgana i Marka Timmonsa. Zaprezentowany został on w serii artykułów opublikowanych na początku lat dziewięćdziesiątych. Jednak podobny argument przedstawił o wiele wcześniej Richard Hare, choć uczestnicy dyskusji, toczącej się wokół Moralnej Bliźniaczej Ziemi pomijają go milczeniem. Po raz pierwszy pojawił się on w na początku lat pięćdziesiątych w The Language of Morals pod postacią argumentu Misjonarza i Wyspy Kanibali. Następnie Hare nadał mu nazwę Reductio ad Absurdum Deskryptywizmu w artykule wydanym w 1986 roku pod tym samym tytułem. Od tego czasu traktował go jako swoje podstawowe narzędzie krytyki deskryptywizmu. W niniejszym artykule (1) przedstawię argument Moralnej Bliźniaczej Ziemi, (2) zaprezentuję jego pierwowzór, oraz (3) zwięźle przedstawię jego krytykę.
EN
In recent years, with the appearance of a new wave of realism and non-descriptivism, the old dispute in meta-ethics between cognitivism and non-cognitivism has resurfaced. At present one of the most intensely discussed arguments among meta-ethicists is the so-called Moral Twin Earth argument of Terrence Horgan and Mark Timmons. It was presented in a series of articles published at the beginning of the nineties. However, a similar argument was put forth much earlier by Richard Hare, though the participants of the discussion that has arisen in connection with the Moral Twin Earth have passed over it in silence. It appeared for the first time at the beginning of the fifties in The Language of Morals as the Missionary and the Cannibal Islands argument. Hare later renamed it the Reductio ad Absurdum of Descriptivism in an article published in 1986 under the same name. Since then he has made it as his basic instrument against descriptivism. In the present article the author (1) outlines the argument of Moral Twin Earth, (2) presents its prototype, and (3) offers a concise criticism of it.
Keywords
Journal
Year
Issue
3
Pages
56-74
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Blackburn [1984] – S. Blackburn, Spreading the Word, Oxford University Press, Oxford 1984.
 • Brink [1989] – D. Brink, Moral Realism and the Foundations of Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 • Boyd [1988] – R. Boyd, How to Be a Moral Realist,w: Essays on Moral Realism, red. G. Sayre-McCord, Cornell University Press, Ithaca 1988.
 • Copp [2000] – D. Copp, Milk, Honey, and the Good Life on Moral Twin Earth, „Synthese” (92) 2000.
 • Geirsson [2003] – H. Geirsson, Moral Twin-Earth: The Intuitive Argument, „Southwest Philosophy Review” (19) 2003.
 • Geirsson [2005] – H. Geirsson, Moral Twin-Earth and Moral Semantic Realism, oddane do druku w „Erkenntnis”. Pobrane dnia 10 stycznia 2005 z .
 • Gibbard [1990] – A. Gibbard, Wise Choices, Apt Feelings, Clarendon Press, Oxford 1990.
 • Hare [1952] – R. M. Hare, The Language of Morals, Oxford University Press, London 1952.
 • Hare [1986] – R. M. Hare, A „Reductio od Absurdum” of Descriptivism, w: Philosophy in Britain Today, red. S. Shanker, Croom Helm, London 1986. Cytuję za przedrukiem w: R. M. Hare, Essays in Ethical Theory, Clarendon Press, Oksford 1989.
 • Hare [1987] – R. M. Hare, How to Decide Moral Question Rationally, „Critica” (18) 1987. Cytuję za przedrukiem w: R. M. Hare, Essays in Ethical Theory, Clarendon Press, Oxford 1989.
 • Hare [1997] – R. M. Hare, Sorting Out Ethics, Clarendon Press, Oxford 1997.
 • Hare [2001] – R. M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Horgan i Timmons [1991] – T. Horgan, M. Timmons, New Wave Moral Realism Meets Moral Twin Earth, „Journal of Philosophical Research” (16) 1991.
 • Horgan i Timmons [1992a] – T. Horgan, M. Timmons, Troubles for new wave moral semantics: the „open-question argument” revived, „Philosophical Papers” (21) 1992.
 • Horgan i Timmons [1992b] – T. Horgan, M. Timmons, Troubles on Moral Twin Earth: Moral Queerness Revived, „Synthese” (92) 1992.
 • Horgan i Timmons [2000a] – T. Horgan, M. Timmons, Copping Out on Moral Twin Earth, „Synthese” (124) 2000.
 • Horgan i Timmons [2000b] – T. Horgan, M. Timmons, Nondescriptivist Cognitivism: Framework for a New Metaethics, „Philosophical Papers” (29) 2000.
 • Kripke [2001] – S. Kripke, Nazywanie i konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Laurence, Margolis i Dawson [1999] – S. Laurence, E. Margolis, A. Dawson, Moral Realism and Twin Earth, „Facta Philosophica” (1) 1999.
 • Mackie [1977] – J. L. Mackie, Ethics, Inventing Right and Wrong, Penguin Books, New York 1977.
 • Putnam [1998] – H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie”, w: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998.
 • Swoyer [2003] – Ch. Swoyer, Relativism, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2003 Edition), red. E. N. Zalta, pobrane 10 stycznia 2005 z: .
 • Timmons [1999] – M. Timmons, Morality Without Foundations. A Defense of Ethical Contextualism, Oxford University Press, New York 1999.
 • Ziemińska [2002] – R. Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Rozprawy i Studia US, t. 407, Szczecin 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e67a9ea4-94a6-46ea-9e15-74318c174b03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.