Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 339-358

Article title

Żydzi w samorządzie miejskim Międzyrzeca Podlaskiego w okresie międzywojennym

Content

Title variants

EN
Jews in Miedzyrzec Podlaski town council in the interwar period

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Żydzi w Międzyrzecu Podlaskim w okresie II Rzeczypospolitej stanowili przeszło ¾ ogólnej liczby mieszkańców miasta. Tak duży odsetek musiał wpłynąć na działalność samorządową ich lokalnej społeczności. Niniejszy artykuł w swoim założeniu analizuje działalność Żydów w międzyrzeckiej Radzie Miejskiej w okresie międzywojennym. Kolejne części dotyczą aktywność Żydów w kolejnych kadencjach Rady. Szczególnie ważna była ich działalność w trakcie trwania III kadencji Rady, gdzie stanowili większość ogólnego jej składu. Pozwoliło to im na przegłosowywanie inicjatyw, które do tego czasu nie miały możliwości realizacji. Ustalenia poczynione w niniejszym artykule stanowią istotne uzupełnienie dotychczasowego stanu badań nad społecznością żydowską Międzyrzeca Podlaskiego.
EN
Jews in Miedzyrzec Podlaski during the Second Polish Republic constituted more than three-quarters of the total number of city residents. Such a large percentage had to affect local government activities of local Jews. This article aims at describing the activity of Jews in Miedzyrzec City Council in the interwar period. The following sections present the activity of Jews in subsequent Council cadences. Jewish activities were particularly important during the third term of the Council where they constituted the majority of its general composition. It allowed them to vote on initiatives that had not been able to function by that time. The findings made in this article supplement the current state of research on the Jewish community of Miedzyrzec Podlaski.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

339-358

Physical description

artykuł naukowy

Dates

published
2019-11-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e686d93e-3b04-4f2e-a971-399d9e8b2538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.