PL EN


2015 | 3 | 109-123
Article title

Kilka uwag na temat ubezpieczenia D&O

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A few remarks on D&O insurance
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dostarczenie kilku istotnych informacji dotyczących aspektów prawnych, ekonomicznych oraz socjologicznych ubezpieczenia D&O, a także omówienie jego struktury, zakresu oraz zastosowania. Dodatkowo autorka wskazuje na ryzyka związane z ubezpieczeniem oraz rozważa, czy ubezpieczenie znajduje usprawiedliwienie w rzeczywistości biznesowej.
EN
The aim of the article is to provide some important information on legal, economic and sociological aspects of D&O insurance, as well as to discuss its structure, scope and use. Furthermore, the author indicates risks connected with insurance, and wonders whether the insurance finds justification in the business reality.
Year
Issue
3
Pages
109-123
Physical description
Contributors
 • asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
References
 • Baer M.H., Some thoughts on the porous boundary between ordinary and extraordinary corporate fraud, Journal of Business, 2012, Vol. 4.
 • Baker T., Griffith S., Predicting Corporate Governance Risk: Evidence from the Directors’ & Officers’ Liability Insurance Market, The University of Chicago Law Review, 2007, Vol. 74, No. 2.
 • Baker T., On the Genealogy of Moral Hazard, Texas Law Review, 1996, vol. 237.
 • Baxter C., Demystifying D&O Insurance, Oxford Journal of Legal Studies,1995, Vol. 15.
 • Boyes M., Stern L., Is corporate governance risk values? Evidence from director’s and officer’s insurance, Journal of Corporate Finance 2012, Vol. 18.
 • Barzen C., Brachmann H., Braun M.P., D&O Versicherung für Kapitalgesellschaften:Haftungsrisik en der Geschäftsleitung und ihre Deckung, Karlsruhe 2003.
 • Cheung R., Corporate wrongs litigated in the context of unfair prejudice claims: reforming the unfair prejudice remedy for the redress of corporate wrongs, Company Lawyer, 2008.
 • Huskins P.C., The mismatch between litigation intensity and D&O Protection in cross-border securities law enforcement, Journal of Corporate Law Studies, 2009, vol. 9.
 • Kidyba A., Kodeks Spółek Handlowych, Komentarz, t. I, Warszawa 2010.
 • Klausner M., Personal liability of officers in US Securities Class Action, Journal of Corporate Law Studies, 2009, Vol. 9, part 2.
 • Kowalewski E., Fuchs D., Mogilski W., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Toruń- -Bydgoszcz 2006.
 • Kubiak A., Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek, Bydgoszcz-Poznań, 2008
 • Marble J.D., Timm K., Harvey H., Marshall R., Charles D., Recent Developments in insurance coverage litigation, Tort and Trial Insurance Practice Journal, 2003, Vol. 38, part 2.
 • Mayer F., Leasure E., United States: Claims: Government Investigations, Enforcement And Triggering Insurance Coverage Under D And O Insurance, Mondaq Business Briefing, 2014.
 • Osajda K., Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Warszawa 2008
 • O’Sullivan N., The Demand for Directors’ and Officers’ Insurance by Large UK Companies, European Management Journal, 2002, Vol. 20, No. 5.
 • O’Sullivan N., The impact of directors’ and officers’ insurance on audit pricing: Evidence from UK companies, Accounting Forum 2009.
 • Pamowicz-Lipska J., System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczególna, t. VIII, Warszawa 2011.
 • Patulski W., Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa 2006.
 • Serwach M., Swoboda wyboru triggers oraz wynikające z niej zagrożenia dla rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne”, 2007 nr 2.
 • Sołtysiński S. (red.), Herbet A., Michalski M., Moskwa P., Napierała J., Nita-Jagielski G., Siemiątkowski T., Sołtysiński S., Szajkowski A., Szczurowski T., Szumański A., Tarska M., System prawa prywatnego. Prawo Spółek Kapitałowych, t. 17a, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Strzępka J. (red.), Pinior P., Popiołek W., Strzępka J., Zielińska E., Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Trautman L.J., Altenbaumer K., D&O insurance: a primer, American University Business Law Review, 2011,vol. 1.
 • Włodyka S.(red.), Frąckowiak J., Górecki W., Kappes A., Kidyba A., Litwińska-Werner M., Napierała J., Oplustil K., Pazdan M., Popiołek W., Promińska U., Rachwał A., Spyra M., Włodyka S., System
 • Prawa Handlowego. Prawo Spółek Handlowych, t. II, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Zawarska J., Wybrane źródła odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek kapitałowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2009 nr 4.
 • A guide to Directors’ and Officers’ Liability in Europe http://www.aig.hu/chartisint/internet/HU/hu/files/A%20Guide%20to%20Directors’%20%20Officers’%20Liability%20in%20Europe1_tcm915–520123.pdf (1.06.2015).
 • Corporate Insurance Trends2014 / http://aida.org.uk/pdf/Corporate%20Insurance%20Trends%202014.pdf (1.06.2015).
 • Gische M., Werner E., Directors and Officers Liability Insurance An Overview, Law360, 2011, http://www.law360.com/articles/216461/d-o-insurance-an-overview-part-1 (1.06.2015).
 • http://www.parkiet.com/artykul/844615.html (1.06.2015).
 • Introduction to D&O insurance/ http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/risk%20insights/AGCS--DO-infopaper.pdf (1.06.2015).
 • Turpin S., Details and the devil, The Lawyer, March 2013, http:/ www.thelawyer.com/insurance--details-and-the-devil/3002278 (1.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6b32c51-4d79-4a48-9e4e-dcbc5ce20cb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.