PL EN


2013 | 127 | 123-135
Article title

Merton's and KMV Models in Credit Risk Management

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Widmo kryzysu finansowego, w którym są pogrążone współczesne gospodarki, wywiera rosnącą presję na inwestorów poszukujących coraz efektywniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym. Czynnikiem szczególnie mobilizującym do tych poszukiwań stała się znaczna utrata wiarygodności przez instytucje ratingowe, których oceny były dotychczas głównym wyznacznikiem zdolności kredytowej kredytobiorców. Alternatywą zdają się być modele strukturalne bazujące na fundamentalnych przesłankach odwołujących się głównie do relacji aktywów dłużnika do wielkości jego długu wraz z prognozowaną zmiennością wartości rynkowej aktywów. Do najbardziej znanych modeli tej kategorii należą model Mertona i jego praktyczna implementacja określana mianem modelu KMV. Opracowanie zawiera zarys koncepcji powyższych modeli, ze szczególnym wskazaniem na przesłanki ich wykorzystania.
Keywords
Year
Volume
127
Pages
123-135
Physical description
Contributors
References
  • Crouhy M., Galai D., Mark R.: The Essentials of Risk Management. The McGraw-Hill Companies Inc., 2006.
  • Hull J, Nelken I., White A.: Merton's Model, Credit Risk, and Volatility Skews. Working Paper, University of Toronto, 2004.
  • Lu Y.: Default Forecasting in KMV. University of Oxford, 2008.
  • Merton R.C.: On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 1974, Vol. 29, No. 2, May.
  • Ong M.: Internal Credit Risk Models - Capital Allocation and Performance Measurement. Risk Books, 2005.
  • Sundaram R.K.: The Merton/KMV Approach to Pricing Credit Risk. Working Paper, Stern School of Business, New York University, January 2, 2001.
  • The Professional Risk Managers's Handbook. Ed. C. Alexander, E. Sheedy, The Professional Risk Managers' International Association, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6c5a7ad-d41f-4add-801b-e100432a8b90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.