PL EN


2018 | 32 | 186-210
Article title

The Development of Regional Communist Elites in the Czech Lands 1945–1956

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The focus of the study is the analysis of the elite at the regional and departmental levels of the Communist Party of Czechoslovakia (CPC) in the period 1945–1956. Specifically, it deals with the holders of the administratively, most important function, that of political or later head secretary. However, it also respects an actual state of affairs within studied regions and departments and designates elite accordingly. Through methods of prosopography it examines social background of the selected elite and how these performed dominance in their respective domains. It comes to the conclusion that within the concerned period the social origins and power practices of the elite shifted dramatically in accordance with the transformations of the Czechoslovak state-socialist dictatorship itself. These changes did not happen continuously, but in conditions of strained hardships and major turnarounds. In the process, new or semi-new elite was created and revolutionary ethos gave way to stabilization and smooth performance of power.
Contributors
author
 • Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague
author
 • Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague
author
 • Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague
References
 • Bieberle J., “K politickým procesům. (Olomoucký případ 1949–1950)”, Slezský sborník, vol. 88, no. 3 (1990), pp. 167–182.
 • Bílý M., “»Jestli jsi to myslel upřímně, tak půjdeš dělat to, co strana potřebuje« Stabilizace regionálních elit KSČ v letech 1953–1956 ve vybraných krajích a okresech”, Paměť a dějiny, no. 4 (2017), pp. 39–54.
 • Bílý M., “»Reakce již bourá pomníky a my… teprve projednáváme!« Některé aspekty debaty o XX. sjezdu KSSS ve vybraných nižších organizacích KSČ”, Securitas Imperii, vol. 30, no. 1 (2017).
 • Blaive M., Promarněná příležitost: Československo a rok 1956 (Praha, 2001).
 • Brenner Ch., “Zwischen Ost und West”: tschechische politische Diskurse 1945–1948 (München, 2009).
 • Cohen S.F., “Bolshevism and Stalinism” in R.C. Tucker, Stalinism: essays in historical interpretation (Norton, 1977), pp. 3–29.
 • Černá M., Cuhra J. (eds.), Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948–1989 (Praha, 2013), pp. 12–19.
 • Hájková A., Praha v komunistickém odboji (Praha, 1984).
 • Kalinová L., Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v letech 1945–1969 (Praha, 2007).
 • Kaplan K., Aparát ÚV KSČ v letech 1948–1968: studie a dokumenty (Praha, 1993).
 • Kaplan K., Československo v letech 1948–1953. Zakladatelské období komunistického režimu (Praha, 1991).
 • Kaplan K., Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný – Vzestup a pád “lidového” aparátčíka (Brno, 2011).
 • Kaplan K., Pět kapitol o únoru (Brno, 1997).
 • Kaplan K., Znárodnění a socialismus (Praha, 1968).
 • Kaplan K., Kosatík P., Gottwaldovi muži (Litomyšl, 2004).
 • Kaška V., Neukáznění a neangažovaní: disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952 (Praha, 2014).
 • Kozelka B., Vzpomínky (Praha, 1968).
 • Křesťan J., “Zdeněk Nejedlý a problém českého národního komunismu” in J. Kalous, J. Kocian (eds.), Český a slovenský komunismus (1921–2011) (Praha, 2012), pp. 299–305.
 • Lukeš I., Československo nad propastí: Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945–1948 (Praha, 2014).
 • Lžičářová J., Vývoj regionálních struktur komunistického režimu v 50. letech 20. století na Prostějovsku. Bakalářská práce (Olomouc, 2010).
 • Maňák J., “Proměna dělnické strany v organizaci moci. Problematika dělnického charakteru KSČ v letech 1945–1953 ve světle stranické statistiky” in Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu (Praha, 2003), pp. 157–199.
 • Maňák J., Proměny strany moci II. Početnost a složení volených funkcionářských sborů KSČ 1948–1968 (Praha, 1998).
 • Maňák J., Proměny strany moci III. Početnost a složení pracovníků stranického aparátu KSČ 1948–1968 (Praha, 1999).
 • Maňák J., “Vývoj početního stavu a sociálního složení KSČ v letech 1948–1968”, Soudobé dějiny, vol. 6, no. 4 (1999), pp. 460–478.
 • Mrňka J., Svéhlavá periferie: každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960 (Praha, 2015).
 • Pavka M., Kádry rozhodují vše!: kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit: (prvních pět let komunistické vlády) (Brno, 2003).
 • Pecka E., “Sociologické teorie elity” in I. Koutská, F. Svátek, Politické elity v Československu 1918–1948 (Praha, 1994), pp. 13–32.
 • Pernes J., “Komunistická strana Československa” in Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu, díl 2. (1938–2004), (Brno, 2005), pp. 1131–1142.
 • Pernes J., Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století (Brno, 2008).
 • Rákosník J., “Bolševizace odborů v roce 1929 očima »poražených«“ in Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu IV (Praha, 2005), pp. 34–54.
 • Rupnik J., Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci (Praha, 2002).
 • Rychlík J., Češi a Slováci ve 20. Století: spolupráce a konflikty 1914–1992 (Praha, 2015). Schulz J., Dějiny Olomouce, sv. 2. (Olomouc, 2009).
 • Smetana V., “Bod obratu? Americká a britská reflexe voleb a československé politiky v roce 1946” in Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří (Praha, 2014), pp. 157–201.
 • Šik O., Jarní probuzení – iluze a skutečnost (Praha, 1990).
 • Šlouf J., Podvedená strana: zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945–1948), (Plzeň, 2016).
 • Šlouf J., Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953, (Praha, 2016).
 • Švermová M., Vzpomínky (Praha, 2008).
 • Tigrid P., “Jak tomu bylo opravdu se Slánským a druhy”, Svědectví, vol. 4, no. 16 (1962), pp. 285–307.
 • Ullrich J., Šest let za ostnatým drátem (Plzeň, 1945).
 • Vacková M., Vacek V., Vzpomínky (Praha, 1964).
 • Veber V., Osudové únorové dny 1948 (Praha, 2008).
 • Žák J., Deset posledních dnů – Buchenwald (Plzeň, 1945).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6eeb056-7fad-4c8c-811c-b7e1ea438c31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.