PL EN


2013 | 81 | 4 | 485-494
Article title

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wybrane zagadnienia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Library of Łódź Theological College: selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective - The author presents the Library of Łódź Theological College - the only theological Catholic research library run in the archdiocese of Łódź - discussing its structure, tools, collections and circulation methods. The data collected during the research on this long-lasting institution may be used as a reference source in further research on church libraries in Poland. Research method - The article is based on the analysis of source texts (Łódź Theological College website, literature on Polish church libraries, a publication on the College in question, the Library annual reports) and data gathered through interviews with the Library staff. Results – Data collected by the author enable her to characterize the Library, its facilities, activities, structure of Library collections and methods of access to the Library resources. Conclusions – The Library is in good condition as regards its collections and facilities.
PL
Teza/cel artykułu - W artykule opisano funkcjonowanie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jej znaczenie zwiększa fakt, iż jest ona jedyną teologiczną katolicką biblioteką naukową, działająca w archidiecezji łódzkiej. Przedstawiono strukturę organizacyjną, warsztat informacyjny i księgozbiór wybranej placówki, oraz sposoby korzystania z gromadzonych przez nią zbiorów. W założeniu, zebrane dane służyć miały prezentacji tej, posiadającej długą historię, biblioteki, stanowiąc jeden z punktów odniesienia dla dalszych badań w obrębie bibliotek kościelnych w Polsce. Metody badań - Tekst opiera się w znaczącej części na analizie materiałów źródłowych (strona internetowa seminarium duchownego w Łodzi, literatura dotycząca bibliotek kościelnych w Polsce, opracowanie poświęcone Wyższemu Seminarium Duchownemu w Łodzi, sprawozdania z działalności opisywanej biblioteki), a także, częściowo, na podstawie danych, uzyskanych w trakcie wywiadu, przeprowadzonego z pracownikami biblioteki. Wyniki – Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie wybranej placówki, jej warunków lokalowych, działalności i struktury gromadzonego księgozbioru oraz sposobów jego udostępniania. Wnioski – Przedstawiona biblioteka charakteryzuje się dobrą kondycją, szczególnie pod względem posiadanego księgozbioru oraz warunków lokalowych.
Year
Volume
81
Issue
4
Pages
485-494
Physical description
Contributors
References
 • Bednarczyk, Jan (2006). Zasoby bibliotek kościelnych w tworzeniu i zachowywaniu kultury. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", T. 86, s. 55-63.
 • Dębowska, Maria (2002). Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Kielce: Jedność.
 • Encyklopedia katolicka (1976). Lublin: KUL, T. 2.
 • Encyklopedia wiedzy o książce (1971). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Folejewska, Ewa (2007). Stan obecny i działalność Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. "Studia Ełckie", T. 9, s. 341-349.
 • Papieska Komisja ds. Dóbr Kulturowych Kościoła (1996). Biblioteki kościelne w misji Kościoła. "FIDES: Biuletyn Bibliotek Kościelnych", nr 1-2, s. 31-46.
 • Skrzydlewska, Beata (2004). Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Kielce: Jedność.
 • WSD (2013a). Historia: lata 1921-1975 [online]. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi [dostęp: 12.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.wsd.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=9>.
 • WSD (2013b) Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. [online]. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi [dostęp: 12.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wsd.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37:o-towarzystwie&catid=16:tp-wsd&Itemid=39>.
 • WSD (2013c) Regulamin [online]. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi [dostęp: 12.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.wsd.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=36>.
 • Zahajkiewicz, Marek (2002). Funkcja i znaczenie biblioteki parafialnej lub klasztornej. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", T. 77, s. 9-17.
 • Zwoliński, Piotr (2001). Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1921-2001. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 • Żmuda, Ryszard (2004). Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1991-2000. "Saeculum Christianum", R. 11, nr 1, s. 179-246.
 • Żurek, Waldemar W. (2005a). Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Kielce: Wydaw. Jedność.
 • Żurek, Waldemar W. (2005b). Stan bibliotek kościelnych w Polsce. "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 83, s. 37-46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6fd031a-ff2b-4a1b-9c57-feac247a5177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.