Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | Special Issue | 287-293

Article title

The Manuscript Legacy of Zofia Stryjeńska (1891–1976) in the Jagiellonian Library

Authors

Content

Title variants

PL
Spuścizna rękopiśmienna Zofii Stryjeńskiej (1891–1976)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Zofia Stryjeńska was one of the most famous Polish Art Déco painters. Known mainly for her work in the applied arts, she was very popular in Poland before World War II. In 1945, she left her homeland to live abroad. It was only in 2014 that some of her manuscripts – which had been preserved by Stryjeńska’s closest family in Switzerland – were donated to the Jagiellonian Library. This donation consists of 57 units (BJ, MSS Przyb. 108–164/15) and includes Stryjeńska’s personal papers, her memoirs, fragments of her various works (inter alia, her sketchbook, the manuscript of a scenario for the ballet Korowaj and sketches of the costumes for that ballet), her correspondence, press cuttings (mainly reviews and reproductions of Stryjeńska’s works) and family notes and documents. The legacy of Zofia Stryjeńska was displayed at an exhibition entitled Stryjeńska. A Portrait Made of Words which was held at the Jagiellonian Library from 19th November to 18th December 2015. Stryjeńska’s nephew and her other heirs subsequently donated further items to the Library, which enriched the collection (shelfmarks: MSS Przyb. 217/05, 34–36/16, 39/16).
PL
Zofia Stryjeńska – polska malarka, jedna z najbardziej znanych przedstawicielek art déco. Popularna przed II wojną światową artystka, kojarzona przede wszystkim ze sztuka użytkową, okres po 1945 roku spędziła na obczyźnie. Zachowany w Szwajcarii, w rękach najbliższej rodziny, fragment jej spuścizny rękopiśmiennej został przekazany Bibliotece Jagiellońskiej przez spadkobierców w 2014 roku. Składająca się z 57 jednostek spuścizna (BJ, sygn. rkps Przyb. 108–164/15) obejmuje: dokumenty osobiste, pamiętnik, fragmenty twórczości (ze szkicownikiem, autografem scenariusza baletu Korowaj oraz ze szkicami kostiumów do niego), korespondencję i listy, wycinki prasowe (przede wszystkim z recenzjami i reprodukcjami jej dzieł), materiały rodzinne. Spuścizna Zofii Stryjeńskiej została zaprezentowana na wystawie Stryjeńska. Portret ze słów, zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej w dniach 19 XI–18 XII 2015 roku. Już po jej zakończeniu Biblioteka otrzymała od spadkobierców Stryjeńskiej oraz od jej bratanka materiały uzupełniające spuściznę (sygn. rkps Przyb. 217/05, 34–36/16, 39/16).

Year

Volume

Pages

287-293

Physical description

Contributors

  • Jagiellonian University, Jagiellonian Library
translator

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e70c07c8-ccdc-4888-9e1f-178a675355d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.