PL EN


2013 | 915 | 43-56
Article title

Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów

Title variants
EN
An Overview of Organisational Forms of Cooperation among Companies Implementing Projects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A characteristic feature of the knowledge economy in the twenty-first century is the growing importance of enterprise collaboration efforts meant to maintain and strengthen their competitive position. Enterprises can thus more easily achieve set goals and develop their market, financial, and manufacturing potential. Cooperation affects integration between suppliers, leading to the exchange of knowledge and improved management systems and processes. Cooperation plays a significant role in the functioning of the organisation and may significantly boost effectiveness. Rational cooperation both between and within companies can contribute to the actual use of their potential, which is reflected in their further development. An example worthy of attention is cooperation in joint projects, as it is these very projects that generate company progress and development. The purpose of this article is to examine the forms of cooperation in the framework of projects and identify the effects of cooperation and their limitations, as well as to identify the risks that may arise as a result of cooperation.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, bartusik@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, soltysik@uek.krakow.pl
References
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 • Famielec J. [1992], Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej: doświadczenia, strategie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Górzyński M., Pander W., Koć T. [2008], Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
 • Kopczyński T. [2009], Zarządzanie projektami w ramach kooperacji przedsiębiorstw [w:] Management Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/mf2020/referaty/Zarzadzanie_projektami_w_ramach_kooperacji_przedsiebiorstw.pdf (dostęp: 20.09.2012).
 • Łukasik J. [2012], Realizacja projektów w konsorcjum, http://czytelnia.cnbop.pl/sites/default/files/czytelnia/files/pdf/218.pdf (dostęp: wrzesień 2013 r.).
 • Madauss B.J. [2000], Handbuch Projektmanagement, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Nowoczesne zarządzanie projektami [2012], red. M. Trocki, PWE, Warszawa.
 • Pierścionek Z. [2007], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 2000 [2001], red. U. Kłosiewicz-Górecka, Ministerstwo Gospodarki, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Witowski W. [2005], Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e7127e51-bf86-4ebb-85cc-525b54635598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.