PL EN


2010 | 2(6) | 219-235
Article title

Polskie nekrologi w prasie – sposoby wartościowania językowego (na przykładzie „Gazety Wyborczej”)

Authors
Content
Title variants
EN
Polish obituary notices – methods of valuation in language (example of „Gazeta Wyborcza”)
Languages of publication
Abstracts
EN
The author of the article analyzes Polish obituary notices published in „Gazeta Wyborcza” (the nationwide newspaper published daily). In the beginning the characteristic features and types of this genre has been discussed. The author attempts to explain also how valuation is understood in linguistic context and through which means it is realized. He has fully ana-lyzed selected obituary notices regarding them from linguistic and axiological perspective. His aim has been to show what was being valuated in obituary notices and how it was mani-fested in different elements of such texts (initial formula, identification and characteristics of a person who died, the ending of the obituary notice).
Year
Issue
Pages
219-235
Physical description
Contributors
References
 • Apresjan J., 1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław.
 • Bakuła K., 1996, O zmarłych należy mówić tylko dobrze. Wartościowanie w nekrologu, kondolencjach i mowie pogrzebowej, „Polonistyka”, nr 4, s. 225–228.
 • Bartmiński J., 2003, Miejsce wartości w językowym obrazie świata, w: Bartmiński J., red., Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin, s. 59–86.
 • Borejszo M., 2003, Z głębokim żalem zawiadamiam…, czyli o poznańskich nekrologach prasowych, w: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria językoznawcza X (XXX), s. 63–87.
 • Borkowski I., 2000, Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych, w: Anusiewicz J., Dąbrowska A., red., Język a Kultura, t. 13, Językowy obraz świata i kultura, Wrocław, s. 343–354.
 • Długosz K., 1991, Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu językoznawczym, Szczecin.
 • Domaciuk I., 2008, Wartościowanie w nekrologach „Naszego Dziennika”, „Roczniki Humanistycz-ne”, t. LVI, z. 6, s. 37–48.
 • Głowiński M., 1976, Odbiór, konotacje, styl, w: Markiewicz H., Sławiński J., red., Problemy meto-dologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków, s. 384–406.
 • Grzesiak R., 1991, O sposobach wyrażania wartości w tekstach nekrologów, w: Anusiewicz J., Puzy-nina J., red., Język a Kultura, t. 3, Wartości w języku i tekście, Wrocław, s. 75–84.
 • Kaptur E., 2007, Wartościowanie osób zmarłych w poznańskich nekrologach prasowych (z roku 2001), w: Oskiera A., red., Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, Łódź, s. 329–339.
 • Kaptur E., 2008, Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych, Poznań.
 • Kolbuszewski J., 1997, Z głębokim żalem… O współczesnej nekrologii, Wrocław.
 • Kściuczyk J., 2007, Wartościowanie we współczesnych nekrologach, w: Oskiera A., red., Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, Łódź, s. 315–328.
 • Laskowska E., 1992, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz.
 • Puzynina J., 1984: O dyskursie oceniającym i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 69–78.
 • Puzynina J., 1991: Jak pracować nad językiem wartości, w: Bartmiński J., Puzynina J., red., Język a Kultura, t. 2, Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław, s. 129–137.
 • Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.
 • Puzynina J., 1997, Słowo – wartość – kultura, Lublin.
 • Puzynina J., 2004, Problemy wartościowania w języku i w tekście, w: Bartmiński J., red., Etnolingwi-styka. Problemy języka i kultury, t. 16, Lublin, s. 179–189.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e71bd747-205d-44ac-b3aa-bdd2a98a9f1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.