PL EN


2012 | 3 | 151-162
Article title

Holocaust online, czyli internetowa topizacja Zagłady

Authors
Content
Title variants
EN
Holocaust Online or the Holocaust Topos on the Internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono sposób funkcjonowania wiedzy o Holocauście w Internecie na przykładzie wybranych instytucjonalnych i prywatnych stron internetowych. Korzystając z dyskusji o materialności i cielesności podmiotu w sieci, autor poruszył specyficzny problem świadectwa Zagłady, opierającego się na materialności tekstu/autora. To szczególne w kontekście dyskursu internetowego zagadnienie pozwoliło ukazać przemiany debaty o doświadczeniu Holocaustu, które ze znacznika doświadczenia konkretnego stało się swoistym toposem, metonimią doświadczeń innych (w tym szczególnie traumatycznych). Zdaniem autora proces ten, choć zachodzi pod wpływem ewolucji w obrębie literatury czy debaty publicznej, jest szczególnie widoczny właśnie w Internecie, który tym samym staje się terenem obserwacji przyszłych przemian dyskursu o Zagładzie.
EN
This paper discusses the processes steering the Holocaustconsciousness on the Internet, referring to selected public/official and private web pages. Drawing upon the debate of materiality and physical presence on the Web, the author deals with a particular issue of the Holocaust testimony, which focuses on the physicalness of a text/author as proof of an experience. The discourse of the Holocaust on the Internet illustrates in an exemplary way the transformation of the genuine Holocaustexperience itself from the proper signifie into a significant conveyed to any other (traumatic) experience. In the author’s opinion this development, which, to a less significant degree is evident as well in the domain of literature and the public discourse, is most strikingly obvious on the Internet, which thus has become a perfect field of observation for imminent shifts in the Holocaust discourse.
Year
Issue
3
Pages
151-162
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Arendt H., Epilog, [w:] H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, [tłum.] A. Szostkiewicz, Wyd. „Znak”, Kraków 1998.
 • Bauer Yehuda, The Holocaust In Historical Perspective, University of Washington Press, Seattle 1978.
 • De-Benedetti Leonardo Dott., medicochirurgo, Levi Primo Dott., chimico, Rapporto sulla organizzazione igienicosanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz (Auschwitz – Alta Slesia), „Minerva Medica”, 1946, nr 37.
 • Black M., Metafora, [tłum.] J. Japola, „Pamiętnik Literacki" 1971, z. 3.
 • Buryła S., Holocaust w sieci – obecne i nieobecn, [w:] Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja, t. 2, [red.] A. Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, Warszawa 2009.
 • Douglas L., Lekcja praworządności a pamięć historyczna, [tłum.] M. Kopytowska, „Literatura na Świecie” 2007, nr 1–2.
 • Chmielewska K., Literackość jako przeszkoda, literackość jako możliwość wypowiedzenia, [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, [red.] M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Wyd. „Universitas”, Kraków 2005.
 • Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, [tłum.] E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Hungerford A., The Holocaust of Texts. Genocide, Literature and Personification, University of Chicago Press, Chicago and London 2003.
 • Krupa B., Nauka – literatura – moralność. Teoria historii wobec Holocaustu, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, [red.] W. Bolecki, J. Madejski, Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2010.
 • Krupiński P., „Ludzie zwierzętom”…? O jeszcze jednym przykładzie uniwersalizacji Zagłady, „Dyskurs” 2009, nr 5.
 • Kurz I., Codzienne i niecodzienne w obiektywie „fotoamatorów”, [w:] S. Buryła, P. Rodak, Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, Wyd. „Universitas”, Kraków 2006.
 • Leociak J., Antygona Współczesna, [w:] J. Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2009.
 • Leociak J., [notatka], „Tygodnik Powszechny” 3 kwietnia 2011, nr 14.
 • Majewski T., Dyskurs publiczny po Shoah, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, [red.] T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, [współpraca red.] M. Wójcik, Wyd. „Officyna”, Łódź 2009.
 • Markiewicz H., Uwagi o semantyce i budowie metafory, [w:] H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Wyd. „Universitas”, Kraków 1996.
 • Morawiec A., Lagerland, czyli o rzeczywistości w topos przemienionej, [w:] A. Morawiec, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.
 • Panas W., Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, [red.] A. Brodzka i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 • Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, [red.] K. Wilkoszewska, Wyd. „Universitas”, Kraków 1999.
 • Rosenfeld A., Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, tłum. B. Krawcowicz, Wyd. „Cyklady”, Warszawa 2003.
 • Skibińska A., Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, [współpr.] M. Janczewska, D. Libionka, W. Mędykowski i in., Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN; Wyd. „Cyklady”, Warszawa 2007.
 • Struk J., Holocaust w fotografiach. Interpretacja dowodów, [tłum.] M. Antosiewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 • Wolski Paweł, Wilk człowiekowi człowiekiem. Ludzkość jako holocaustowa metafora zwierząt, „Czas Kultury” 2010, nr 6.
 • Young J., Writing and Rewriting the Holocaust, Bloomington and Indianapolis 1988.
 • Ziębińska-Witek A., Holocaust. Problemy przedstawiania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • http://holokaust.blog.onet.pl/ (data dostępu 15. 07. 2011).
 • http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/archives/15 (data dostępu: 15. 07. 2011).
 • http://pl.auschwitz.org.pl (data ostatnich odwiedzin: 15. 07. 2011).
 • http://www.auschwitzmemento.pl/ (data dostępu: 15. 07. 2011).
 • http://www1.yadvashem.org/yv/en/pressroom/pressreleases/pr_details.asp?cid=664 (data dostępu:15. 07. 2011).
 • www.gedenkmovement.org (data dostępu: 15. 07. 2011).
 • www.holocaust.uj.edu.pl (data dostępu: 15. 07. 2011).
 • www.holocaustresearch.pl (data dostępu: 15. 07. 2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e767c1bd-774f-4e6f-b330-7f7d976b71a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.