PL EN


2017 | 8 | 2 | 187-191
Article title

Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum (doniesienie z badań)

Authors
Content
Title variants
EN
The Figure of the Parent and his Cooperation with the School in the Eyes of High School Teachers (research report)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed szkołą i nauczycielem, jest organizowanie współpracy na linii szkoła–dom. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki badań dotyczące obrazu rodzica i jego współpracy w oczach nauczyciela. Badania prowadzono wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych. Okazuje się, iż tylko 1/3 z nich ma pozytywne doświadczenia ze współpracy z rodzicami. Pozostali przedstawiają ich jako roszczeniowych, niechętnych współpracy ze szkołą, co ma zdecydowanie negatywny oddźwięk w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych szkoły.
EN
One of the most important aims of school and teacher is to organize cooperation on the line: school–home. In this text there are presented the results of a study on the image of the parent and his cooperation in the teachers point of view. Research was carried among gymnasium school teachers. It turns out that only 1/3 of them have a positive experience of cooperation with parents. Other teachers show them as full of claims, inert and uncooperative with the school. It has strongly negative response in the result of the educational and teaching tasks of the school.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
187-191
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Szkolnej, Polska
References
  • Gilly, M. (1987). Nauczyciel – uczeń. Role instytucjonalne, a reprezentacje. Warszawa: PWN.
  • Hałas, E. (1987). Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin: Wyd. KUL.
  • Hałas, E. (2006). Interakcjonizm symboliczny. Warszawa: PWN.
  • Jakubowski, J. (1998). Racjonalność, a normatywność działań (Alfred Schutz, a Talcott Parsons). Poznań: Wyd. UAM.
  • Limont, W. (2007). „Stań na ramionach gigantów” czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty (s. 125–138). T. 3. Gdańsk: GWP.
  • Marody, M. (2000). Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Warszawa: Scholar.
  • Polak, K. (2013). Integracja rodziców i nauczycieli jako przykład edukacyjnej iluzji. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Speawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (s. 347–356). Kraków: Impuls.
  • Schutz, A. (1989). Fenomenologia i nauki społeczne. W: Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów (s. 53–74). Warszawa: PWN.
  • Smith, J.A., Langenhove, H.R. (1995).Rethinking Psychology. London: SAGE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e76d7e6f-e2b1-4f60-999c-2a66630d5487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.