PL EN


2013 | 1 | 4(253) |
Article title

Wprowadzenie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Content
Title variants
EN
Introducing performance-based budgeting to local government in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Budżet zadaniowy jest nowym pojęciem w polskich finansach publicznych i jako instrument zarządzania budżetem państwa jest wprowadzany od 2007 roku. Jednostki samorządu terytorialnego są stopniowo przygotowywane do wdrożenia planowania budżetowego w tym układzie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, na jakim znajdują się etapie. Obowiązująca od 2010 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła wieloletnią prognozę finansową i kontrolę zarządczą jako narzędzia budżetowania zadaniowego (poprzez długoterminowy horyzont planowania oraz określanie celów, zadań i mierników). Równocześnie samorządy, planując wydatki budżetowe, opierają się na wykonaniu nałożonych zadań, co jest pierwszym krokiem w tworzeniu budżetu zadaniowego. Istnieją jednak pewne obszary z zakresu bieżącego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w których wprowadzenie budżetu zadaniowego wymaga dalszych uregulowań.
EN
Performance-based budgeting is a new concept in Polish public finance, and has been implemented as a state budget management tool since 2007. Local government units are only gradually being prepared to implement budget planning. This entry aims to point out the status of the progress. The 2009 public finance act introduced long-term financial forecasts and internal controls as performance-based budgeting tools (plus long-term planning along with defining goals, tasks and measures). Moreover, local governments plan expenditures according to their statutory tasks, which is a first step to performance-based budgeting. Nevertheless, there are some areas in the functioning of local government where implementing performance-based budgeting needs further regulation.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
 • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
References
 • Dylewski, M., 2010, Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego – narzędzie zarządcze czy obiektywna konieczność?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 620, Ekonomiczne problemy usług nr 61, Szczecin.
 • Minister Finansów, 2009, Komunikat nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.U. M.F. nr 15, poz. 84.
 • Ministerstwo Finansów, 2010, Budżet zadaniowy w administracji rządowej, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2012, Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa.
 • OECD, 2011a, Performance Budgeting in Poland: An OECD Review, http://www.oecd.org/gov/budgeting/49042959.pdf [dostęp: 21.01.2013].
 • OECD, 2011b, Structure of General Government Expenditures (by COFOG Function), w: Government at a Glance 2011, http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2011–11-en [dostęp: 21.01.2013].
 • Rada Ministrów, 2005, Krajowy program reform na lata 2005–2008, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2006a, Program konwergencji. Aktualizacja 2005, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2006b, Ustawa budżetowa na rok 2007. Uzasadnienie, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2007, Program konwergencji. Aktualizacja 2007, Warszawa.
 • Rada Ministrów, Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych, druk sejmowy nr 1181, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fnansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e776e620-f9b8-4971-8eb7-62c6a05222e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.