Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(40) | 124-142

Article title

Rozwój polskiego sektora IT w okresie spowolnienia gospodarczego

Content

Title variants

EN
Development of the Polish IT Sector in the Period of Economic Slowdown

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Terminem IT określa się branżę technologii informatycznych, obejmującą produkcję sprzętu, oprogramowania oraz związane z tym doradztwo, serwis, sprzedaż i edukację w zakresie technologii IT. Z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego, technologie IT mają coraz większe znaczenie dla gospodarki światowej, w tym również dla gospodarki polskiej. Artykuł jest przeglądem literatury. Pokazano w nim ekonomiczny rozwój sektora IT w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu finansowego, którego skutki polskie IT szczególnie odczuło w roku 2009. Przedstawione też zostały główne kierunki rozwoju IT na najbliższe lata.
EN
The term IT means a branch of information technologies covering production of hardware, software as well as connected with it consultancy, service, sale and education in the field of IT. Due to the development of information-based society, information technologies are of ever growing importance for the global economy, including the Polish economy. The article is a review of literature. The author presented in it the economic development of the IT sector in Poland with a particular consideration of the period of financial crisis whose consequences Polish IT experienced particularly in 2009. There are also presented the main directions of IT development for the years to come.

Year

Issue

Pages

124-142

Physical description

References

 • Adach-Stankiewicz E., Adamczewski W., Cierpiał-Wolan M., Jeznach M., Kamiński S., Kursa L., Lasocki B., Marciniak G., Nowak L., Poławska H., Rogalińska D., Szydłowska G., Tkaczyk W., Walkowska K., Zgierska A. (2010), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań ststystycznych z lat 2006-2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4987_PLK_HTML.htm [dostęp: 15.06.2013].
 • Bailey M. (2009), Th e Economics of Virtualization: Moving Toward and ApplicationBased Cost Model, Framingham, http://www.vmware.com/fi les/pdf/Virtualizationapplication-based-cost-model-WP-EN.pdf [dostęp: 28.08.2013].
 • Baranowska-Skimina A. (2011), Rośnie polski eksport IT, http://www.egospodarka.pl/65794,Rosnie-polski-eksport-IT,1,39,1.html [dostęp: 15.08.2013]
 • Berezowska J., Huet M., Kamińska M., Kwiatkowska M., Rozkrut D., Szczepańska B. (2012), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm [dostęp: 15.06.2013].
 • Białas A. (2007), Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Bielawa A. (2011), Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 629.
 • Bitner T. (2013), Polski rynek IT rośnie znacznie szybciej niż cała gospodarka, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tomasz-bitner-polski-rynek-it-rosnie-znacznieszybciej-niz-cala-gospodarka# [dostęp: 28.08.2013].
 • Bitner T., Bogucka D. (2013), Polskie IT na fali, http://www.computerworld.pl/artykuly/390808_2/Polskie.IT.na.fali.html [dostęp: 29.08.2013].
 • Casey M. (2001), Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Computerworld (2011), http://www.computerworld.pl/top2010/ [dostęp: 30.08.2013].
 • DSA (2013), PLM Project Execution Statisctics; http://www.dsasite.com/projectstatistics.html [dostęp: 05.06.2013]
 • Eurostat (2013), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp: 05.06.2013].
 • Eveleens L., Verhoef C. (2010), Th e Rise and Fall of the Chaos Report Figures, http://www.cs.vu.nl/~x/chaos/ [dostęp: 05.06.2013]
 • „Forbes” (2010), Polskie IT wychodzi z kryzysu, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/polskie-it-wychodzi-z-kryzysu,6373,1 [dostęp: 30.08.2013].
 • Galant-Pater M. (2009), Przyczyny i skutki porażek i sukcesów informatyzacji biznesu w świetle badań empierycznych, KZZ Zakopane, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane.
 • Gontarczuk W., Jaszkowski M., Kulczycka J., Pudłowski T., Skrzypek S. (2008), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2004-2007, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Herhalt J., Cochrane K. (2012), Exploring the Cloud – A Global Study of Governments’ Adoption of Cloud, http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/exploring-cloud.pdf [dostęp: 29.08.2013].
 • InnoCo (2011), Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy. BIZNES PLAN,Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej, http://www.wzp.pl/download/index/biblioteka/7567 [dostęp: 05.06.2013].
 • Interaktywnie.com (2012), Raport Internet Software House, interaktywnie.com/download/59 [dostęp: 29.08.2013].
 • INTERIA (2013), Polska branża IT urosła o prawie 9 proc. Małe i średnie przedsiębiorstwa napędzają rozwój, http://biznes.interia.pl/fi rma/news/polska-branza-it-uroslao-prawie-9-proc-male-i-srednie,1927516,1852 [dostęp: 29.08.2013].
 • Iszkowski W. (2011), Polski rynek dóbr informatycznych w nowej ekonomii, (w:) Tadeusiewicz R. (red.), Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki,PTI, Warszawa.
 • IT Leader Club Polska (2013), Założenia do mapy drogowej budowy chmury rządowej w Polsce, www.itleader.pl/uploads/Analiza_Chmura_Rzadowa_v_2.0.pdf [dostęp: 29.08.2013].
 • Jadczak A. (2010), Polski rynek IT – 2009: załamanie! 2010: nadzieja., http://www.computerworld.pl/artykuly/359552_2/Polski.rynek.IT..2009.zalamanie.2010.nadzieja.html [dostęp: 29.08.2013].
 • Kępka B. (2012) Strategia rozwoju branży informatycznej – plan działania dla województwa zachodniopomorskiego 2010-2011, http://www.wzp.pl/download/index/biblioteka/7600 [dostęp: 25.08.2013].
 • Lewis J. (2006), Podstawy zarządzania projektami. Zdobywanie kwalifikacji pozwalających wyprzedzić konkurencję, Helion, Gliwice.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010 (2010), GUS, Warszawa.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013(2013), GUS, Warszawa.
 • Marszałek K. (2012), Rynek IT w Polsce w 2012 r., http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2012/07/rynek-it-w-polsce-w-2012- [dostęp: 28.08.2013].
 • Molga J. (2001), Polski rynek informatyczny w 2001 r., (w:) Raport Teleinfo 500, Migut Media,Warszawa.
 • NetWorld Online JCH (2012), Raport Trend Micro: urządzenia mobilne, konsumeryzacja i BYOD, http://www.networld.pl/news/380765/Raport.Trend.Micro.urzadzenia.mobilne.konsumeryzacja.i.BYOD.html [dostęp: 30.08.2013].
 • Niedzielewski D. (2012), W 2014 roku zamiast komputerów osobistych osobiste chmury?, http://www.networld.pl/news/381221_1/W.2014.roku.zamiast.komputerow.osobistych.osobiste.chmury.html [dostęp: 29.08.2013].
 • Olszynka, P. (2010), Rynek IT w Polsce wzrośnie do 25 mld zł w 2010 r., PMR Publications, http://www.itandtelecompoland.com [dostęp: 30.08.2013].
 • Olszynka P. (2011), Dwucyfrowy wzrost rynku IT w Polsce w 2011 r., (w:) Raport PMR. Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015, PMR Publication, Kraków, 2012.
 • Orłowski K. (2012), E-usługi przyszłości, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=5FFA9C0812EB44118BC7D9B114FD21AB [dostęp: 01.09.2013].
 • Oyrzanowski B. (1969), Ekonomiczne problemy jakości,„Ekonomista”, Warszawa.
 • PAI Z (2012), Sektor technologii informatycznych w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., http://www.paiz.gov.pl [dostęp: 28.08.2013].
 • Pasławski K. (2013), Firmy nadal nie inwestują na dużą skalę. Rynek IT w Polsce ponownie na plusie, http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2013/08/rynek-it-w-polsce-ponownie-na-plusie#ixzz2cxzdM9oy [dostęp: 01.09.2013].
 • Pettey C., GoasduffL. (2013), Gartner Executive Program of More Th an 2,000 CIOs Shows Digital Technologies Are Top Priorities in 2013, http://www.gartner.com/newsroom/id/2304615 [dostęp: 05.06.2013].
 • Pettey C., GoasduffL. (2011) , Gartner Executive Programs Worldwide Survey of More Than 2,000 CIOs Identifies Cloud Computing as Top Technology Priority for CIOs in 2011, http://www.gartner.com/newsroom/id/1526414 [dostęp: 05.06.2013].
 • PMR (2011), Rewizja prognoz dla rynku IT w Polsce w 2011 r., http://www.pmrpublications.com/press-releases/270/rewizja-prognoz-dla-rynku-it-w-polsce-w-2011-r [dostęp: 28.08.2013].
 • PMR (2013), Rynek IT w Polsce ponownie na plusie, http://media2.pl/technologie/105347-Rynek-IT-w-Polsce-ponownie-na-plusie.html [dostęp; 29.08.2013].
 • Polska IT (2011), Promocja polskiego sektora ICT na świecie, http://www.poland-it.pl [dostęp: 28.08.2013].
 • Ponemon (2012a), 2011 Cost of Data Breach Study: Australia, Ponemon Institute LLC, Michigan.
 • Ponemon (2012b), 2011 Cost of Data Breach Study: France, Ponemon Institute LLC, Michigan.
 • Ponemon (2012c), 2011 Cost of Data Breach Study: Germany, Ponemon Institute LLC, Michigan.
 • Ponemon (2012d), 2011 Cost of Data Breach Study: Global, Ponemon Institute LLC, Michigan.
 • Ponemon (2012e), 2011 Cost of Data Breach Study: United Kingdom, Ponemon Institute LLC, Michigan.
 • Ponemon (2012f), 2011 Cost of Data Breach Study: United States, Ponemon Institute LLC, Michigan.
 • Ponemon (2013), 2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis, Ponemon Institute LLC, Michigan.
 • Prezentacja top 2012 (2012), www.mg.gov.pl/files/upload/16374/prezentacja_top2012_pdf.pdf [dostęp: 29.08.2013].
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012(2012), GUS, Warszawa.
 • Rogiński M. (2010), Sektor informatyczny w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warsawa, http://www.paiz.gov.pl [dostęp: 28.08.2013].
 • standarder.pl (2013), O Bezpieczeństwie Informacji, http://www.standarder.pl/index.php/bezpieczestwo-informacji [dostęp: 28.08.2013].
 • Standish (2009), CHAOS Summary 2009 Th e 10 Laws of CHAOS, The Standish Group International, Inc., Boston.
 • Szymanek V. (red.), Adamska I., Dubikowski T, Fiałek J., Herman P., Madejczyk M., Mieczkowska M., Romanowska A. (2012), Społeczeństwo Informacyjne w liczbach, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Wiechetek Ł. (2004), Efektywnośc wdrożeń systemów informatycznych na przykładzie polskiego rynku małych i średnich przedsiębiorstw, www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty6/art/Wiechetek_art.pdf [dostęp: 15.06.2013].
 • Wikipedia (2013), http://pl.wikipedia.org [dostęp: 05.06.2013].
 • Zelek A. (2008), Istota strategii rozwojowych w praktyce polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych, (w:) Kaleta. S., Moszkowicz K., Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 20.
 • Zwierzchowski Z. (2003), Wolniej niż gospodarka, „Rzeczpospolita”, Raport Lista 500 – wyniki 2002 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e77a7b40-2abd-4885-8cd8-15b3eb8b6dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.