PL EN


2012 | 1 | 2 | 160-167
Article title

USING CONSENSUS METHODS IN KNOWLEDGE CONFLICTS RESOLVING IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SUPPORT SYSTEMS

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents a knowledge conflict resolving in supply chain management systems by using consensus methods. Most often user independently resolves this conflict by analyzing individual variants and taking a decision which of these variants choose. It is time-consumption and process, which is tied with risk of incorrect variant choice. To eliminate these inconveniences it can be use the consensus methods. These methods allow the automatic determine by system one variant, that is presented to the user. Therefore, the knowledge structure, which represents individual variants of solution, was defined in article. This definition is necessary to determine consensus algorithms, which allow to resolving knowledge conflicts supply chain management systems.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
160-167
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Department of Economic Communication, Wroclaw University of Economics (UEW)
author
 • Department of Business Informatics, Wroclaw University of Economics (UEW)
References
 • Adamczewski P., Evolution in ERP-ekspanding functionality by bimodules in knowledge-based management systems, in: Kubiak B.F., Korowicki A. (red.), Information Management. Gdansk University Press, Gdańsk 2009.
 • Billewicz G., Billewicz A., Informatyczne Systemy Logistyczne, in: Olszak C.M., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
 • De Long D. Seeman P. Confronting Conceptual Confusion and Conflict in Knowledge Management, Organizational Dynamics, 2000.
 • Drelichowski L., Narzędzia wspomagania wdrożeń systemów zintegrowanych jako źródło przewagi konkurencyjnej adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu, in: Chmielarz W., Turyna J. (red.), Komputerowe systemy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.
 • Katarzyniak R., Nguyen N. T., Model systemu wieloagentowego z procedurami grupowej aktualizacji wiedzy opartymi na metodach teorii konsensusu, Raport z serii SPR nr 3, ISiTS PWr, Wrocław 2000.
 • Matuszak K., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Wyd. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańsk 2002.
 • Nguyen N.T. , Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2002.
 • Owen K., Willis R., Criticial success factors in the development of folksonomy-based knowledge managements tools, in: Dumova T., Fiordo R. (red.) Handbook of re-search on social Interaction technologies and collaboration software: concepts and trends, IGI Global, Hershey, New York 2009.
 • Rutkowski K., Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, in: Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A., Informatyka Gospodarcza, tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Siurdyban A., Møller C., Towards Intelligent Supply Chains: A Unified Framework for Business Process Design, International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, No 5/2013, IGI Global, IGI Global, Hershey, New York 2012.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Determining consensus in distributed computer decision support system, in: Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych, nr 31, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Wykorzystanie metod consensusu w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, Konferencja KISIB, Katowice 2012 (w druku).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e77f2212-b133-4f6f-81b5-c57221805a7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.