Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8 | 551-559

Article title

Wpływ działalności Scuoli na rozwój artystyczny Wenecji w dobie quattrocento

Content

Title variants

EN
The significance of the Scuole for the changes in Venetian fifteenth-century painting

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel badań. Celem badania było określenie roli, jaką odegrały Scuole w rozwoju malarstwa weneckiego w XV wieku, a tym samym lepsze zrozumienie i określenie znaczenia uwarunkowań społeczno-religijnych dla rozwoju malarstwa weneckiego. Metodologia. Przedmiotem badania stały się trzy cykle malarskie pochodzące ze Scuoli weneckich: Cykl legendy św. Urszuli Carpaccia, Cykl legendy Krzyża Świętego Carpacciai Genilego Belliniego oraz Cykl ze Scuoli di San Giorgio degli Schiavoni Carpaccia (w szczególności zaś obrazy: Cud relikwii Krzyża Świętego na Rialtooraz Wizja św. AugustynaCarpaccia). Zostały one przeanalizowane w kontekście opisanych wcześniej szczegółowo przemian społeczno-religijnych w XV-wiecznej Wenecji, jak również zasad i idei funkcjonowania Scuoli. Wyniki. Przeprowadzona analiza pozwoliła lepiej dostrzec i zdefiniować rolę specyficznie weneckich organizacji, jakimi były Scuole, w rozwoju malarstwa. Scuole, pozwalające mieszczanom osiągnąć duże znaczenie społeczne, dawały również swego rodzaju możliwość objęcia zbiorowego patronatu nad sztuką i sprzyjały jej rozwojowi poprzez zamawianie dzieł o nowatorskiej tematyce. Wnioski. Z analizy wynika, że społeczeństwo weneckie zrzeszone w Scuolach, miało ogromny wpływ na rozwój artystyczny własnego miasta, głównie pod względem rozwoju tematycznego malarstwa. Dzięki zamawianiu przedstawień procesji i uroczystości, Scuole sprawiły, że do obrazów wprowadzone zostały tematy świeckie i przedstawienia miasta prekursorskie względem o wiele późniejszych wedut.
EN
Aim of the research. The purpose of this research is to analyze the role of the Scuole in the changes in Venetian fifteenth-century painting and to reflect on the significance of social and religious impact on artistic shape of Venice. Methodology. I have analyzed three pictorial cycles painted on commision of some of the Venetian Scuole (The Stories from the Life of Saint Ursula by Vittore Carpaccio, True Cross cycle by Carpaccio and Gentile Bellini and Cycle from Scuola San Giorgio degli Schiavoni also by Carpaccio), within the context of the abovementioned social changes, as well as the general concept of the Scuole. Results. An analysis has helped to reveal and define clearly the specific role of the Scuole in the city’s artistic and social development. These organisations provided the society the unique possibility of becoming a collective patron of the arts and of developing artistic topics of the period in question. Conclusions. From the analysis one can observe the influence that Scuole had in Venice, among other things on the enriching of the subject matter of the pictorial cycles by the most prominent painters. Thanks to the Scuole’ commisions on the visual portrayals of ceremonies and processions, many secular topics were introduced into religion-dominated Italian painting.

Year

Issue

8

Pages

551-559

Physical description

Contributors

 • MISH UW, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

References

 • Bellini, G. (1487).Madonna degli alberetti, Gallerie dell’Accademia, Venezia.
 • Bellini, G. (ok. 1500).Madonna del prato, National Gellery, London.
 • Bellini, G. (1505).Sacra Conversazione, San Zaccaria, Venezia.
 • Bastek, G. (2010). Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku: Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Carpaccio, V. (1490-95). Ciclo della Scuola di Sant’Orsola, Gallerie dell’Accademia, Venezia.
 • Carpaccio, V. (1502-07). Ciclo della Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Scuola San Giorgio degli Schiavoni, Venezia.
 • Carpaccio, V. (1494). La guarigione di un ossesso, Gallerie dell’Accademia, Venezia.
 • Chambers, D. iPullan,B. (2001). Venice: A Documentary History: 1450-1630, Toronto: University of Toronto Press.
 • Malraux, A. (1985). Przemiana bogów: nierzeczywiste, tłum. Joanna Guze, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Metzler, I. (2013). A Social History of Disability in the Middle Ages: Cultural Considerations of Physical Impairment, New York: Routledge.
 • Nicol, D. (1988). Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations, Cambridge:University Press.
 • Paoletti, J. i Radke, G. (2011) Art in Renaissance Italy, London: Laurence King.
 • Pignatti, T. (1956). La ville de Carpaccio. W: Venise(ss. 29-51). Lausanne: Skira.
 • Rauch, A. (2007). Malarstwo renesansowe w Wenecji i północnych Włoszech. W: R. Toman (red.),Renesans w sztuce włoskiej(ss. 350-416), Potsdam: h.f.ullmann.
 • Sbriziolo, L. (1968).Le confraternite Veneziane di devozione: saggio bibliografico e premesse storiografiche.Quaderni della rivista di storia della chiesa in Italia.
 • Zorzi, A. (2013). La Repubblica del Leone. Storia di Venezia, Milano: Bompiani.
 • Zuffi, S. (1991). Carpaccio, Milano: Mondadori.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e790e55e-fad1-4e22-8719-50e720393e75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.