PL EN


Journal
2017 | 5 (72) | 42-47
Article title

Edukacja finansowa jako przejaw społecznej odpowiedzialności banków

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CSR jest obecnie koncepcją popularną i chętnie wdrażaną przez banki. Posiadając rozległą wiedzę oraz dostarczając ofertę finansową, mogą one odgrywać szczególną rolę w edukowaniu społeczeństwa. Ważna jest bowiem nie tylko odpowiedzialna sprzedaż, ale również ułatwianie ludziom podejmowania decyzji finansowych i rozumienia świata finansów. Edukacji finansowej przypisana jest zatem szczególna rola w realizacji strategii CSR w sektorze bankowym. Znajduje to wyraz w regulacjach wypracowanych na szczeblach krajowych i międzynarodowych, m.in. przez Komisję Europejską i OECD. Celem artykułu jest przybliżenie istoty i specyfiki edukacji finansowej realizowanej przez banki, określenie jej miejsca w koncepcji CSR oraz prezentacja i analiza działań podejmowanych w tym zakresie przez japoński bank Mizuho. Bank ten z uwagi na kompleksowe i strategiczne prowadzenie edukacji finansowej w ramach CSR, z jednoczesnym wyraźnym oddzieleniem edukacji realizowanej w celach biznesowych, stanowić może przykład dobrej praktyki w badanym zakresie. W pracy wykorzystano analizę źródeł zastanych (desk research) obejmującą literaturę przedmiotu z zakresu CSR, bankowości, edukacji finansowej i marketingu oraz materiałów źródłowych prezentowanych na stronach internetowych wybranych organizacji i banków.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
42-47
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Activities Outside Japan (b.d.). Pobrane z: https://www.mizuho-fg.com/csr/education/foreign/index.html
 • Advancing National Strategies for Financial Education (2013). A Joint Publication by Russia's G20 Presidency and the OECD.
 • Bednarska-Olejniczak, D. (2009). Rola marketingu w pozyskiwaniu klientów private banking. W: I. Rudawska, M. Soboń (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach (s. 284-292). Warszawa: Difin.
 • Bednarska-Olejniczak, D. (2017). Działalność proekologiczna jako element społecznej odpowiedzialności banków. Marketing i Rynek, 12, 14-21.
 • Błońska, I. (2015). Rola Banków Centralnych w kształtowaniu świadomości ekonomicznej i finansowej obywateli. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Financial Education (b.d.). Pobrane z https://www.mizuho-fg.com/csr/education/index.html
 • Financial Literacy Survey: 2016 (2016). Pobrane z https://www.shiruporuto.jp/e/survey/kinyulite/pdf/16kinyulite.pdf
 • Frączek, B. (2013). Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie. Studia Ekonomiczne, 173, 118-128.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (2013). Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowej w Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego. Zarządzanie i Finanse, 2 (1), 185-195.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (red.). (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Korenik, D. (2009). Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy. Warszawa: Difin.
 • Laskowska, Z., Kurowski, Ł. (2016). Czy edukacja finansowa może zmniejszyć wykluczenie finansowe? e-mentor, 3(65), 15-23. http://doi.org/10.15219/em65.1246
 • Measuring Financial Literacy: questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy (2011). Paris: OECD/INFE.
 • Medium- and Long-Term Initiative Policy of CSR (b.d.). Pobrane z https://www.mizuho-fg.com/csr/mizuhocsr/management/focus.html#initiative
 • Miyamoto, H., Mutoh, M., Ogimoto, Y. (2006). Marketing for Newly Wealthy Clients: Targeting the Mass Affluent. Nomura Research Instytute Papers, 99, 1-9.
 • Orzeszko, T. (2014). Miejsce edukacji finansowej społeczeństwa w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu krajowych banków giełdowych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 330, 274-283.
 • Rudnicka, A. (2012). CSR-doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • The Largest Banks in Japan (2016). Pobrane z https://www.relbanks.com/rankings/largest-japanese-banks
 • Wojcieska, L. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu wybranych banków komercyjnych na świecie - ocena wymiarów CSR. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 348, 424-436.
 • Ziemba, M., Świerszczak, K. (2014). Działalność edukacyjna banków jako forma realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Ekonomia i Zarządzanie, 6(3), 315-329.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e7e4a8f9-48b3-4779-b7bd-3defd23e77c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.