PL EN


2013 | 4(83) | 26-35
Article title

W kierunku modelu edukacji obywatelskiej. O uwikłaniu i współzależności demokracji, polityki i edukacji

Content
Title variants
EN
Towards a model of citizenship education. About entanglement and codependence of democracy, politics and education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author points out the obvious deficiencies in contemporary democracy, which do not support the creation of active citizenship and do not disseminate the value of its nucleus. The lack of citizenship education at schools is treated as a result of disinterest among political circles and parties in involving society in the process of governance and controlling of the country. Unstable democracy and low level of legitimization for this regime cause many dangerous and unpredictable social behaviors, including increase of antidemocratic attitudes, passivity, apathy and hostility against minorities. The debate on appropriate model of our democracy and education is necessary. Especially education should play a crucial role in supporting and consolidating the political system.
Contributors
References
 • Bauman Z., In search of politics, Polity Press, Cambridge 2000.
 • Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wrocław 2012.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 • Bernstein B., Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique, Boston 2000.
 • Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995.
 • Giddens A., Poza prawicą i lewicą: przyszłość polityki radykalnej, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Giroux H., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna: idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Gutmann A., Democratic Education, Princeton University Press, Princeton 1987.
 • Held D., Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Holt J., Zamiast edukacji: warunki do uczenia się przez całe działanie, Kraków 2007.
 • Kuroń J., Autobiografia, Warszawa 2009.
 • Kwieciński Z., Pedagogie postu: preteksty, konteksty, podteksty, Kraków 2012.
 • Marti U., Niedotrzymana obietnica demokracji, Warszawa 2010.
 • Ost D., Klęska Solidarności, Warszawa 2007.
 • Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji: strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Toruń 1995.
 • Rutkowiak J., Kubinowska D., Nowak M., Edukacja. Moralność. Sfera publiczna, Lublin 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e7f09672-d41a-43c9-8fee-d0559209e2d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.