Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(60) | 81-96

Article title

The economic crisis and development of Vilnius urban region – spatial aspects

Content

Title variants

PL
Kryzys gospodarczy a rozwój regionu miejskiego Wilna – aspekty przestrzenne

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The development of Lithuania was deeply affected by the recent world economic crisis, which had a negative impact on most countries in Europe. However, the degree of impact was quite differentiated spatially, and various localities suffered from the crisis unevenly. The economic sectors that suffered the most in Lithuania, were concentrated in metropolitan areas, so the crisis damaged urban economy most seriously. How the economy of the capital city was affected at this time is a central question for researchers. Different areas and sectors of the urban economy were affected differently, so the impact on urban space was fragmented. Our analysis is mainly seeking to understand changes in the construction sector and housing market. The paper also tries to reveal the main features of the development of the whole Vilnius urban region, which occupies much wider territories than the city municipality. The capability to withstand economic threats depends both on urban economy and on the situation in the surrounding region or hinterland of the city. The process of the transformation of rural areas into urban regions is constantly taking place and in the case of metropolitan regions, it depends on the situation in the urban, country, and global economies. The rise of discussion about possible paths of prospective development of the Vilnius city region is also among the tasks of this paper.
PL
Ostatni kryzys gospodarczy, który miał negatywny wpływ na większość krajów europejskich odcisnął swoje głębokie piętno również na procesie rozwoju Litwy. Oddziaływanie kryzysu było jednak dość zróżnicowane przestrzennie, a poszczególne układy lokalne ucierpiały w różnym stopniu. Branże gospodarcze najsilniej dotknięte kryzysem są skoncentrowane w obszarach metropolitalnych, co oznaczało najpoważniejszy regres gospodarek dużych miast. W artykule autorzy pytają przede wszystkim o to, w jakim stopniu ucierpiała gospodarka Wilna. Z uwagi na to, że poszczególne sektory i obszary miasta ucierpiały na skutek kryzysu nierównomiernie, jego wpływ na przestrzeń miejską jest mozaikowy. Głównym celem podjętej analizy była ocena tego, jak w obliczu kryzysu zachował się sektor budowlany oraz rynek mieszkaniowy. Artykuł przedstawia te zjawiska w kontekście rozwoju całego regionu miejskiego Wilna, a zatem w ujęciu znacznie wykraczającym poza granice administracyjne miasta. Odporność na gospodarcze trudności jest bowiem pochodną reakcji zarówno gospodarki miasta, jak i jego regionalnego otoczenia lub zaplecza. Proces przekształcania obszarów wiejskiej w region miejski w otoczeniu dużego miasta ma charter ciągły i zależy od sytuacji miasta, kraju i globalnej. Skłania to podjęcia próby oceny dalszego rozwoju regionu miejskiego Wilna.

Contributors

 • Lithuanian Social Research Centre
 • Lithuanian Social Research Centre

References

 • Bachler, J., Downs, R. (1999). Regional policy in the transition countries: Comparative assessment, European Planning Studies, 7(6), pp. 793–808.
 • Burneika, D. (2007). Economic aspects of regional disparities in Lithuania, Folia Geographica, 13, pp. 56–66.
 • Burneika, D., Kriauciūnas, E. (2005). Recent regional changes of development of Lithuanian economy. Geographical Yearbook, 38(2), pp. 58–65.
 • Daugirdas, V., Burneika, D. (2006). Patterns and problems of peripherality in Lithuania – borderland ofthe EU, in: T. Komornicki, K. Czapiewski (ed.), Europe XXI, Warsaw: Drukarnia Klimiuk, pp. 119–134.
 • Dickinson, R. E. (2003). City and Region: A Geographical Interpretation, 2nd edn, London: Routledge.
 • Halfacree, K. H. (1993). Locality and social representation: Space, discourse and alternative defiitions ofthe rural, Journal of Rural Studies, 9, pp. 23–37.
 • Marvin, S., Harding, A., Robson, B. (2006). A Framework for City – Regions. London: Office of Deputy ofPrime Minister.
 • Pichler-Milanovic, N., Krevs, M. (2010). Daily urban system of Ljubljana, in: M. Krevs, D. Djordjevic, N. Pichler-Milanovic (ed.), Challenges of Spatial Development of Ljubljana and Belgrade. Ljubljana: Scientific Publishing House of the Faculty of Arts.
 • Scott, A. J. (2011). City – regions: Economic motors and political actors on the global stage, United Nations Public Administration Network, 2005, retrieved 1 October, 2011 <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022776.pdf>.
 • Smętkowski, M., et al. (2011). The European Metropolises and Their Regions: From Economic Landscapes to Metropolitan Networks. Warsaw: Scholar Publishing House.
 • Smith, A., Timar, J. (2010). Uneven transformations: Space, economy and society 20 years after collapse of state socialism, European Urban and Regional Studies, 17, pp. 115–125.
 • Statistical Department of Lithuania, Building approvals, Lithuania, 2004–2010, retrieved 14 September 2011, <http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1024>.
 • Statistical Department of Lithuania, Trends of GDP, Lithuania, 1991–2010, retrieved 12 July 2011, < http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1680>.
 • Ubarevičienė, R., Burneika, D. (2015). Spatial transformation of the economy in the postcommunist period: The case of the Vilnius urban region, Geographia Polonica, 1(88), 143-157.
 • Webster, D., Muller, L. (2004). Peri-urbanization: Zones of rural-urban transition, in: S. Sassen (ed.), Human Settlement Development. Oxford: Eolss Publishers, pp. 281–310.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e7f15323-39c7-414b-a090-4b3032d55263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.