PL EN


2019 | 10 | 2 | 116-121
Article title

Stracone pokolenie – młodość ryzykiem socjalnym?

Authors
Content
Title variants
EN
Lost Generation – Youth as Social Risk?
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przejście z systemu edukacji na rynek pracy młodych ludzi i efektywność procesu adaptacji do sytuacji zatrudnienia związane są z wieloma czynnikami. Obecnie zagrożenie bezrobociem i biernością zawodową wśród młodych dorosłych staje się problemem nie tylko indywidualnym, ale również i społecznym. Wielkość zjawiska czyni z niego ryzyko socjalne, gdyż utrudnia realizację zadań rozwojowych charakterystycznych dla etapu wczesnej młodości. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki trudności w uzyskaniu pracy w grupie osób kończących edukację zarówno ponadgimnazjalną, jak i akademicką.
EN
Transition from education to the labour market of young people and its effectiveness is related to many factors. Currently, the threat of unemployment and inactivity among young people becomes not only an individual but also a social problem. The magnitude of the phenomenon makes it a social risk, as it hinders the implementation of development tasks characteristic for the stage of early youth. The aim of the article is to present the problem of difficulties in getting a job in a group of people finishing both upper-secondary and academic education.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
116-121
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • ORCID: 0000-0001-9168-808X, doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych, Polska
References
 • Canbey-Özgüler, V. (2018). School-to-work Transition and Youth Unemployment. Advancement in Business and Economics, 1(1), 43–55.
 • Chirkowska-Smolak, T., Hauziński, A., Łaciak, M. (2011). Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży. Warszawa: Scholar.
 • Gach, G., Krzesiński, P. (2016). Czynniki aktywności zawodowej osób młodych. Raport z badań ilościowych. Lublin: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
 • Gałaj, W. (2014). Pokolenie Z na rynku pracy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 85–110). Łódź: Wyd. UŁ.
 • Hennel-Brzozowska, A. (2014). O pracy i o dramacie pracy młodych dialog wielodyscyplinarny. Przedmowa. W: A. Hennel-Brzozowska (red.), Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia (s. 5–17). Kraków: Scriptum.
 • Holleran, M. (2018). The ‘Lost Generation’ of the 2008 Crisis: Generational Memory and Conflict in Spain. Journal of Sociology (w druku). DOI: 10.1177/1440783318817907.
 • https://data.oecd.org/unemp/youth-unemployment-rate.htm (10.03.2019).
 • Jakimiuk, B. (2017). Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J., XXX(4), 193–203. DOI: 10.17951/j.2017.30.4.193.
 • Kaczmarczyk, K. (2016). Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce. Toruń: Wyd. UMK.
 • Kisiel, P. (2016). Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego? Studia Socialia Cracoviensia, 8, 1(14), 83–94. DOI: http://dx.doi.org/10.15633/ssc.1876.
 • Kisiołek, A. (2018). Pokolenia XYZ: motywacja i postrzeganie pracy zawodowej. W: J. Spętana, D. Krzysztofiak, P. Frąckowiak (red.), Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji (s. 65–78). Kraków: Impuls.
 • Paul, K.I., Moser, K. (2006). Incongruence as an Explanation for the Negative Mental Health Effects of Unemployment: Meta-analytic Evidence. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79(4), 595–621. DOI: http://dx.doi.org/10.1348/096317905X70823.
 • Paul, K.I., Moser, K. (2009). Unemployment Impairs Mental Health: Meta-analyses. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 264–282. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.01.001.
 • Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 302–316.
 • Scannavini, K. (2014). The Italian Latour Market: Young Women Indefinitely in Precarious Time. W: A. Hennel-Brzozowska (red.), Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia (s. 105-117). Kraków: Scriptum.
 • Stachyra-Sokulska, A. (2019). Strategie konstruowania własnej przyszłości i orientacja życiowa a planowanie perspektywy zawodowej u progu dorosłości. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J., XXXI(3), 177–194. DOI: 10.17951/j.2018.31.3.177-194.
 • Ślebarska, K. (2017). Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do owego miejsca pracy. Katowice: Wyd. UŚ.
 • TeyeDoku, D., Acacio-Claro, P.J., Koivusilta, L., Rimpelä, A. (2018). Health and Socioeconomic Circumstances Over Three Generations as Predictors of Youth Unemployment Trajectories. European Journal of Public Health, 0(0), 517-523. DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ cky242.
 • Zawadzki, P.W. (2014). Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania unijnej polityki społecznej. W: Z. W. Puślecki (red.), Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku (s. 145–162). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e814cdd9-3601-47e3-9897-2f6cb7bf3fc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.