Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/1 | 121–128

Article title

Reasons for adopting a broader view of a communicator to better comprehend communication

Title variants

PL
Argumenty przemawiające za szerszym spojrzeniem na postać komunikatora w celu lepszego zrozumienia komunikacji

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to present reasons for adopting a broader view on the persona of a communicator. To the author’s mind, only such an approach enables us to better understand the communication process. At the beginning, the communication model developed by Aristotle around 4 centuries before Christ is presented. Due to its simple structure, it became a foundation for other models. To outline the development in understanding communication over centuries, the approach advocated by G. Miller is shown. It is a more extensive analysis of the concept, especially with respect to the message-creating person of our interest. At present, the broadest approach to this issue is offered by a relatively young branch of linguistics, namely ecolinguistics. Absorbing the ecology-and-quantum physics-related assumptions, it assumes that each communicator is by nature a part of a complicated system, in which all constituents affect each other. The article finishes with a summary and a claim supporting the thesis by comparing communication process comprehension to reading body language.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie powodów przemawiających za przyjęciem szerszego spojrzenia na postać komunikatora. Zdaniem autora tylko takie podejście zapewnia odpowiednie zrozumienie procesu komunikacji. Na początku przedstawiony zostaje model komunikacji opracowany przez Arystotelesa w IV w. p.n.e., który dzięki swej prostocie stał się fundamentem innych modeli. Dla podkreślenia rozwoju rozumienia komunikacji na przestrzeni wieków omówiono również podejście G. Millera. Jest to bardziej rozwinięta analiza zagadnienia, szczególnie ze względu na interesującą nas postać osoby kreującej wiadomość. Obecnie najszerszy pogląd w tej materii przedstawia stosunkowo młoda gałąź językoznawstwa − ekolingwistyka. Przyjmując założenia ekologii i fizyki kwantowej, udowadnia, że komunikator jest z natury częścią skomplikowanego systemu, w którym wszystkie części składowe wzajemnie na siebie wpływają. Artykuł kończy się podsumowaniem i udowodnieniem tezy poprzez porównanie rozumienia procesu komunikacji do odczytywania języka ciała.

Year

Issue

Pages

121–128

Physical description

Contributors

  • Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e83a0750-6bf3-47d9-9306-57db56813cc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.