PL EN


2011 | 6(13) | 92-110
Article title

Centrolewica czy centroprawica? Budowa wielkiej formacji solidarnościowej w myśli politycznej Unii Wolności

Content
Title variants
EN
Center-left or center-right? Construction of a large formation of solidarity in the political thought of the Union of Freedom
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the idea of building a large formation of solidarity in the political thought of the Union of Freedom. During this time period 1994–1997 there were ideas aimed at the creation of the center-left, which is the fundamental concept for politicians gathered around the Zofia Kuratowska and former Environment Group of the Liberal and Social Democratic Union. Totally diff erent approached to create a center-right. Sees a need for cooperation and to take programmatic agreement among the parties that arose from the great „Solidarity” in 1980. The creation of this formation was used to power the eff ective removal of the SLD-PSL coalition and the completion of reforms in the country.
Keywords
Year
Volume
Pages
92-110
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • ABS, sygn. I.059/01, Uchwała Prezydium Rady Krajowej Unii Wolności, 12.01.1996, k. 1.
 • Alfabet Rokity: rozmawiali M. Karnowski, P. Zaremba, Kraków 2004, s 135.
 • Arkuszewski W., Grzech pierworodny Unii Wolności, Rzeczpospolita 7.11.1995, nr 7, s. 3.
 • Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007, s. 351.
 • EK, Akcja z Unią po głosowaniu ustawy antyaborcyjnej, Życie Warszawy 11.10.1996, nr 239, s. 2.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Deklaracja w sprawie stagnacji w procesie przemian, Warszawa, 23.04.1994, s. 1.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka w Warszawie, L. Balcerowicz, PT Przewodniczący Rad Regionalnych, Członkowie Prezydium Rad Regionalnych, Członkowie Rad Regionalnych oraz Przewodniczący Kół Unii Wolności, Warszawa, 14.11.1995, s. 2-3.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, L. Balcerowicz, Wystąpienie końcowe na posiedzeniu Rady Unii Wolności 3.12.1995 r. Podsumowanie dyskusji, s. 2.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej UW, Warszawa, 12.12.1995, protokół sporządził A. Saja, s. 2-3.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej UW, Warszawa, 19.12.1995, s. 6.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Unii Wolności, Warszawa, 6.02.1996, protokół sporządził: J. Robak, s. 4.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Unii Wolności, Warszawa, 02.1996, s. 3.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół z posiedzenia Rady Krajowej UW, Warszawa, 2.04.1996, s. 12-13.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół z posiedzenia Prezydium UW, Warszawa, 8.08.1996, s. 3–4.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół z posiedzenia Prezydium UW i KPUW, Warszawa, 21.08.1996, s. 2.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Protokół z posiedzenia Prezydium UW, Warszawa, 22.08.1996, s. 1, 3.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, T. Syryjczyk, Propozycje rozmów z NSZZ „Solidarność” materiał do dyskusji dla Prezydium RK UW, Kraków, 11.12.1995, s. 1, 3–4.
 • Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka w Warszawie, Uchwała o zagrożeniu reform w Polsce, Warszawa, 24.04.1994, s. 1.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Wystąpienie Leszka Balcerowicza, Rada Krajowa UW, Warszawa, 17.09.1995, s. 1.
 • Fundacja Centrum Im. Profesora Bronisława Geremka W Warszawie, Wystąpienie Leszka Balcerowicza na posiedzeniu Rady Krajowej, Warszawa, 12.1995, s. 8.
 • Grzesik-Robak A., Polskie partie polityczne wobec integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi /Unią Europejską (1989–2004), Toruń 2008, s. 31.
 • Hall A., Osobista historia III Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, s. 279.
 • Hall A., Zanim będzie za późno: przed wyborami prezydenckimi, Gdańsk 1994, s 11 i nast.
 • Kaczmarska E., Bez Unii Wolności, Życie Warszawy 16.07.1996, nr 165, s. 2.
 • Milewicz E., Alternatywa dla lewicy, Gazeta Wyborcza 1.04.1996, nr 20, s. 3.
 • Milewicz E., Jak szeroko się da. Rozmowa z B. Komorowskim i J. Lityńskim, Gazeta Wyborcza 2–3.12.1995, nr 280, s. 9.
 • Milewicz E., Załuska W., Centrolew i Centropraw, Gazeta Wyborcza 24.01.1996, nr 20, s. 2.
 • Minimum programowe, Warszawski Biuletyn Informacyjny [UW] II–III 1996, nr 2, s. 4.
 • Nocoń J., Opozycja jako przeciwstawny typ relacji elit politycznych, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001, s. 42.
 • Paszkiewicz K.A., Unia Wolności, [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wrocław 2004, s. 205.
 • Prezentacje kandydatów na przewodniczącego partii. Tadeusz Mazowiecki, [w:] II Kongres Krajowy Unii Wolności, Warszawa, 1.04.1995, s. 1 (zbiory własne).
 • SAR, Spotkanie po szesnastu latach, Życie Warszawy 26.08.1996, nr 199, s. 3.
 • Strzemiecki R., Szukanie sojusznika, Życie Warszawy 8.07.1996, nr 158, s. 2.
 • Subotić M., Apel o porozumienie, Rzeczypospolita 26.08.1996, nr 198, s. 1.
 • Subotić M., Zamiar budowy wspólnego bloku, Rzeczpospolita 8.02.1996, nr 33, s. 2.
 • Szczepański D., Forum Demokratyczne Unii Wolności — powstanie, krytyka działalności i upadek inicjatywy (9 października–11 grudnia 1994 r.), Historia i Polityka 2011, nr 5, s. 53–70.
 • Szczepański D., Idea rządu ponadpartyjnego w myśli politycznej Unii Wolności (artykuł w druku).
 • Unia ale jaka?, oprac. E. Krzemień, Gazeta Wyborcza 3.01.1996, nr 2, s. 12.
 • Wielowieyska D., Załuska W., Nowa koalicja?, Gazeta Wyborcza 12.01.1996, nr 12, s. 1.
 • Zalewski I., Forum nie chce dzielić, lecz odziać Kuronia, Życie Warszawy 14.10.1994, nr 258, s. 4.
 • Załuska w., Bez ROP i UW?, Gazeta Wyborcza 10.06.1996, nr 133, s. 2.
 • Załuska W., I włościanie, i mieszczanie, Gazeta Wyborcza 13.01.1997, nr 10, s. 3.
 • Załuska W., UW: róbmy rząd bez SLD, Gazeta Wyborcza 22.01.1996, nr 18, s. 1.
 • Żebrowski W., Z dziejów Stronnictwa Demokratycznego w Polsce, Bydgoszcz 1999, s. 131.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e857ebfe-e709-467b-ad42-dc2621b9be08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.