PL EN


2010 | 87 | 31-47
Article title

Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce

Title variants
EN
Waste Disposal Council Management in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce najbardziej zaniedbanym działaniem z zakresu ochrony środowiska jest zagospodarowanie odpadów. Poziom odzysku surowców wtórnych jest bardzo mały. W selektywnej zbiórce odpadów zbiera się zaledwie 2,5% całego strumienia odpadów komunalnych. Postęp w stosunku do roku 2000 wynosi jedynie 0,8%. W dalszym ciągu około 97,5% odpadów komunalnych trafia na składowiska. W artykule przedstawiono istotę zarządzania gospodarka odpadami komunalnymi i rolę organów administracyjnych w ochronie środowiska.
EN
From the scope of the environmental protection a waste disposal is action in Poland the most neglected. The level of the recycling of the recyclable waste is very low. In the selective collection of waste is about the only 2.5% entire stream of council waste. Progress towards the year amounts to 2000 merely 0.8%. Still about 97.5% of council waste is coming stockpiles across. In the article was described nature of the management waste disposal council and role of administrative organs in the environmental protection.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Aziewicz T., Zarządzanie usługami komunalnymi, Warszawa 1998, s. 57.
 • 2. Ciechanowicz J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999.
 • 3. Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 roku z póź. zm.
 • 4. Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z póź. zm.
 • 5. Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001 roku z póź. zm.
 • 6. Dz.U. Nr 63 poz. 638 z 2001 roku z póź. zm.
 • 7. Dz.U. Nr 63 poz. 639 z 2001 roku z póź. zm.
 • 8. Dz.U. Nr 78 poz. 483 z 1997 roku z póź. zm.
 • 9. Górski M., Gospodarowanie odpadami w prawodawstwie Unii Europejskiej. Ustawa o odpadach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Poznań 2000.
 • 10. Górski M., Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów, materiały seminaryjne. Łódź 2004.
 • 11. Korytkowski J., Załęska M., Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin, Gdańsk 2001..
 • 12. Leboda R., Oleszczuk O., Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002, s. 9.
 • 13. Matczak P., Problemy ekologiczne jako problemy społeczne. Poznań 2000.
 • 14. Stężyńska A., Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich, Warszawa 2002
Notes
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e85c35b9-d97f-48ce-a939-a12c01a031e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.