PL EN


2017 | 47 | 133-143
Article title

Bezpowrotnie utracony raj? Konkwista Meksyku jako bolesny wstrząs w twórczości Carmen Boullosy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Irretrievably Lost Paradise? The Conquest of Mexico as a Painful Shock in the Works of Carmen Boullosa
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The conquest of Mexico, which has an impact on the lives of its inhabitants today, is one of the main themes in the early works of writer Carmen Boullosa. In the novel Llanto. Novelasimposibles the author returns to the Aztec Empire to make a reinterpretation of the events of 1519–1521, while the second novel Duerme takes the reader to the days of the colonial era. Moctezuma II, who wakes up from his sleep in the second half of the twentieth century, becomes a postmodern figure. Claire, who reaches the New World on a pirate ship, becomes a witness to the exploitation of the indigenous population by the Spanish masters. Both characters are aware of the fact that the collapse of the empire means an irretrievable loss of the old world and its primary cultures.
Keywords
Contributors
References
 • Baity E.Ch., Ameryka przed Kolumbem, przeł. M.L. Pisarek, Warszawa 1962.
 • Blanco‑Cano R., Revisiones a las narraciones históricas mexicanas en „Duerme” (1994) e „Isabel” (2000) de Carmen Boullosa, [online] https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero40/boullosa.html.
 • Boullosa C., Carmen Boullosa. Escritora mexicana, [online] www.carmenboullosa.net.
 • Boullosa C., Duerme, Madrid 1994.
 • Boullosa C., Llanto. Novelas imposibles, México 1999.
 • Cortés H., Cartas de relación, Madrid 1993.
 • Derwich K., W krainie pierzastego węża. Historia Meksyku od podboju do czasów współczesnych, Kraków 2014.
 • Domínguez Ortiz A., Tuñón de Lara M., Valdeón Baruque J., Historia Hiszpanii, przeł. S. Jędrusiak, Kraków 1997.
 • Grad M., Szkice meksykańskie, Warszawa 1979.
 • Hirsch M., Żałoba i postpamięć, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska. Poznań 2010.
 • Hryciuk R.E., Kobiecość, męskość, seksualność. Płeć kulturowa (gender) w badaniach dotyczących Ameryki Łacińskiej, [w:] Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M.F. Gawrycki, Warszawa 2009.
 • Hummel A., Wądołowska A., Płachtański P., Nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej, [w:]
 • Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M.F. Gawrycki, Warszawa 2009.
 • Hutcheon L., Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, [w:] Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, Tematy Teoretycznoliterackie, 3.
 • Jastrzębska A.S., Jak przyszłość ukształtowała przeszłość. Metapowieść historiograficzna w Ameryce Łacińskiej, Bielsko‑Biała 2013.
 • Kubiaczyk F., Nowoczesność, kolonialność i tożsamość. Perspektywa latynoamerykańska, Poznań 2013, Badania Interdyscyplinarne – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 32.
 • León‑Portilla M., Dawni Meksykanie, przeł. M. Sten, Kraków 1976.
 • Madrid Moctezuma P., Las narracioneshistóricas de Carmen Boullosa: el retorno de Moctezuma, el sueñovirreinal y la utopía de futuro, „Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes”, [online]http://www.cervantesvirtual.com/obra‑visor/las‑narraciones‑histricas‑de‑carmen‑boullosael‑retorno‑de‑moctezuma‑un‑sueo‑virreinal‑y‑la‑utopa‑de‑futuro‑0/html/a79178dd‑046b‑4595‑b94d‑125defa60623_7.html.
 • Mignolo W., Posoccidentalismo. Las epistemologías fronterizas y el dilema de los estudios (latinoamericanos) de área, „Revista Iberoamericana” 2002, Vol. 68, nr 200, s. 847‑864, [online]http://revista‑iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5978/6119.
 • Moreno Toscano A., Epoka wicekrólestwa, [w:] Krótka historia Meksyku, red. A. Witkowska, przeł. S. Szczurkowa, przedm. E. Szymański, Warszawa 1986, Biblioteka Problemów, 284.
 • Pirott‑Quintero L., Las metamorfosis del cuerpo en „La Milagrosa” y „Duerme” de Carmen Boullosa,
 • College of Staten Island Cuny, [online] http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/982/RUG01‑001457982_2011_0001_AC.pdf.
 • Reid A., La re‑escritura de la conquista de Mexico en „Llanto, novelas imposibles” de Carmen Boullosa, 2003, [online] https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero24/boullosa.html.
 • Rodríguez A., Reloj Floral del Parque Hundido. El más grande de la ciudad, „Chilango” 2012, 26 XI, [online] http://www.chilango.com/ciudad/nota/2012/11/26/el‑mas‑grande‑de‑la‑ciudad.
 • Szyszka T., Zmagania ewangelizacyjne w Ameryce Łacińskiej okresu kolonialnego, [w:] Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M.F. Gawrycki, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e85f1a0a-d21e-4c45-baf7-b012e633d46a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.