PL EN


2014 | 177 | 168-186
Article title

Zmienne oblicza WACC

Authors
Content
Title variants
EN
Different Faces of the WACC
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Although the WACC formula is well known to practitioners and theorists of finance, it appears that various techniques are requested by the literature to calculate the WACC, leading to different results. This paper reviews the literature dealing with company valuation and assessment of financial viability of investment and its intention is to summarise and structure the academics' views on calculating the weights used in the WACC. An essential trend in approaching this issue emerges from these views, which in some cases, however, in the author's opinion, leads to irrational financial decision-making.
Keywords
Year
Volume
177
Pages
168-186
Physical description
Contributors
References
 • P. Chrzan: Matematyka finansowa. GigaNet, Katowice 1998, s. 273-274.
 • B. Nita: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007, s. 85.
 • T. Pluta: Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa 2009, s. 73.
 • R. Pastusiak: Ocena efektywności inwestycji. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 48.
 • R. Machała: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 162.
 • M. Jerzemowska: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 39.
 • A. Rappaport: Wartość dla akcjonariuszy. WIG Press, Warszawa 1991, s. 43.
 • U. Malinowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001, s. 247.
 • A.A. Gropelli, E. Nikbakht: Wstęp do finansów. WIG Press, Warszawa 1991, s. 174.
 • T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG Press, Warszawa 1997, s. 230.
 • J. Grzywacz: Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. SGH, Warszawa 2008, s. 68.
 • A. Duliniec: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 101.
 • T. Dudycz: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005, s. 128-129.
 • R. Mills: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. ODDK, Gdańsk 2005, s. 150-151.
 • J. Pawłowski: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 144.
 • D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 181.
 • Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Poltext, Warszawa 2008, s. 79.
 • G. Łukasik: Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 42.
 • K. Byrka-Kita: Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Sszczecińskiego, Szczecin 2008, s. 18.
 • B. Cornell: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa 1999, s. 202-203.
 • S.Z. Benninga, O.H. Sarig: Finanse przedsiębiorstw: Metody wyceny. WIG Press, Warszawa 2000, s. 326 -327.
 • M. Pęksyk: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Red. M. Panfil i A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2011, s. 83.
 • S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs: Valuing Small Business & Professional Practices. McGraw- -Hill, New York 1998, s. 224.
 • J. Czarnek, M. Jaworek, K. Marcinek, A. Szóstek: Efektywność projektów inwestycyjnych. TNOiK, Toruń 2010, s. 42.
 • K. Marcinek: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996, s. 89.
 • K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 338.
 • W. Pluta, T. Jajuga: Inwestycje. Capital budgeting. Budżetowanie kapitałowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 102.
 • M. Jerzemowska: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 44.
 • B. Sobczak-Woźniak: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 67.
 • H. Johnson: Koszt kapitału. Klucz do wartość firmy. Liber, Warszawa 2000, s. 68.
 • I. Neumaierova, I. Neumaier: Wykonnost a trzni hodnota firmy. Grada Publishing, Praha 2002, s. 58.
 • P. Szczepankowski: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 103.
 • J. Pawłowski: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 138 i n.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8602796-5b85-4000-a439-8e29379da285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.