PL EN


2013 | 136 | 103-112
Article title

Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji zbiornika retencyjnego "Słupsko"

Content
Title variants
EN
Evaluation of Economic Efficiency of Exploitation Water Reservoirs "Słupsko"
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main objective of this article is evaluation of effectiveness of small water reservoir „Słupsko”. The main subject of study was man-made small water reservoir located in Silesia region. Based on this study, analysis of economic efficiency was made. The cost benefit analysis (CBA) was used, relaying on identification and evaluation of economic effects related with exploitation of this water reservoir „Słupsko”. Economical effectiveness was calculated based on time and rate of return as well as NPV indicator.
Year
Volume
136
Pages
103-112
Physical description
Contributors
References
  • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik (Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA).
  • Guziur J.: Rybactwo w małych zbiornikach śródlądowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991.
  • http://www.lasykatowice.com.pl.
  • Informacje i Opracowania Statystyczne "Ochrona Środowiska 2004". Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
  • Opinia efektywności ekologicznej i ekonomicznej zadania inwestycyjnego Budowa zbiornika retencyjnego "Słupsko". HYDROconsult, 1999. Materiały niepublikowane.
  • Pożary lasu w Polsce w roku 2004 - analiza. Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. http://www.ibles.waw.pl/index_p.html.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U., nr 121, poz. 1138.
  • Rybactwo śródlądowe. Red. J.A. Szczerbowski. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Olsztyn 1993.
  • Trybała M. : Gospodarka wodna w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8608fc7-4dea-455a-8a3b-caadc9ed3a77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.