Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16 | 125-136

Article title

Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji

Content

Title variants

EN
Contemporary processes of internationalization of production and delocalisation of the French automotive industry

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The following article deals with the contemporary processes of internationalization of production and delocalisation of automotive industry, with a particular reference to France. On the basis of statistical data referring to the rate of production and its structure, the article presents the changes in the concentration of worldwide car production with a particular reference to French car concerns. Asia is the most developing market for auto manufacturing in the 21st century, whereas a decrease in auto production can be observed in Europe and North America. In France in the last 10 years there has been an increase in the car production abroad from 40% to 64%.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Deardorff A., 2004, A Trade Theorist’s Take on Skilled-Labor Outsourcing, Research Seminar in International Economics, Gerald R. Ford School of Public Policy, The University of Michigan, Discussion Paper, nr 519 .
 • Deardorff A., 2005, Gains from Trade and Fragmentation, Research Seminar in International Economics, Gerald R. Ford School of Public Policy, The University of Michigan, Discussion Paper, nr 543 .
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2005, The new spatial organization of automotive industry in Poland in the context of its changing role in Europe, Studia Regionalia, 15, s. 153–171 .
 • Gierańczyk W., 2008, Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 86–97
 • Hanson G., Mataloni J., Slaughter J., 2004, Vertical production networks in multinational firms, NBER Working Paper, No. 9723 .
 • Kilar W., Cieluch M., 2008, Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 188–203 .
 • Merkisz-Guranowska A., J. Merkisz, 2007, Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 6, s. 99–110 .
 • Moszyński. M, 2007, Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy?, [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 39–48 .
 • Oberhauser A. ,1987, Labour, Production and the State: Decentralization of the French Automobile Industry, Regional Studies, Vol. 21, No. 5, s. 445–458
 • Pavlínek, P., Domański, B., Guzik, R., 2009, Industrial Upgrading Through Foreign Direct Investment in Central European Automotive Manufacturing, European Urban and Regional Studies, Vol. 16, No. 1, 43–63 .
 • Radło M. J., 2006, Globalizacja, inwestycje bezpośrednie, delokalizacja, offshoring, outsourcing: podstawowe definicje, [w:] Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywa wybranych państw członkowskich UE. Wnioski dla Polski, red. E. Nowicka, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa .
 • Samuelson P. A., 2004, Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No 3 .
 • Wiedermann K., 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 3, Kraków, s. 24–35 .
 • Wiedermann K., Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 98–106 .
 • Wójtowicz M., 2008, Rozwój przemysłu samochodowego w Brazylii w latach 1957–2005, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 140–153 .
 • Wójtowicz M., 2009, Wpływ globalizacji i integracji w ramach MERCOSUR na wymianę handlową produktów przemysłu samochodowego Brazylii w latach 1990–2006, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 12, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 63–78 .

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e874d6d4-de4d-459e-b010-5eff00354ee5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.